Termohidraulikai csatolás megvalósítása Monte-Carlo alapú reaktordinamikai kódhoz

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Félév: 
2017/18/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Email cím: 
legrady@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
NTI
Beosztás: 
egy.docens
Elvárások: 

Reaktorfizikai ismeretek, angol nyelvtudás, kiválló programozói készség, Monte-Carlo módszerek ismerete, reaktor-termohidraulikai ismeretek

Leírás: 

A Nukleáris Technikai Intézetben fejlesztett GUARDYAN (GpU Assisted Reactor DYnamic ANalysis) elnevezésű, grafikus kártyákon futó szoftver alkalmas néhány másodperces lefutású reaktoridinamikai tranziensek szimulációjára. A kód átalános geometriai leiró modullal rendelkezik illetve nemzetközileg elfogadott Monte-Carlo kódok sergítségével nyert verifikációt.

A hallgató feladata először is egy egyszerűsített, egydimenziós termohidraulikai modell megalkotása, mely alkalmas a Monte-Carlo számolás alapján becsült térfüggő energiafelszabadulási adatokból a kialakuló hőmérsékletelsoszlást becslésére. Az egydimenziós modell alapján konvergenciasémát kell javasolnia, mely egyensúlyi teljesítményt eredményez. A csatolás verifikációjának érdekében a szakirodalom dinamikus benchmarkgyüjteményén túl az Oktatóreaktoron végzett mérések már rendelkezésre álló adataival számítási eredményeit össze kell vetnie. A hallgató feladata továbbá magasabb szintű termohidraulikai számítási algoritmusok csatolása meglévő vagy saját fejlesztésű kódok segítségével és az eredmények összevetése az egyszerűsíett modellezési eredményekkel.