A légköri kihullás mérések kalibrációs eljárásainak vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Félév: 
2017/18/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Pázmándi Tamás
Email cím: 
pazmandi.tamas@energia.mta.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
MTA Energiatudományi Kutatóközpont Sugárvédelmi Laboratórium
Beosztás: 
Laboratóriumi vezető
Konzulens: 
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Email cím: 
zagyvai@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
BME Nukleáris Intézet
Beosztás: 
egyetemi docens
Hallgató: 
Név: 
Határ Álmos
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
Elvárások: 

Sugárvédelmi alapfogalmak ismerete

Leírás: 

A légköri kihullás vizsgálata alkalmazható a környezeti természetes és mesterséges eredetű radioaktivitás közép- és hosszú távú változásának nyomon követésére. Ennek megfelelően ezen környezeti mintatípus mérése a környezeti sugárvédelmi ellenőrzés, így az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban is végzett környezeti monitoring tevékenység fontos részét képezi.

A légköri kihullás mintákban mérhető radionuklidok minőségi azonosításában és mennyiségi meghatározásában kiemelt jelentőséget kap a helyesen elvégzett kalibráció. A minta és a kalibráló forrás közti geometriai, mátrix- és sűrűségbeli eltérések befolyásolják a kalibrációval megállapított detektálási hatásfokot, végeredményben pedig hibás kvantitatív meghatározást eredményezhetnek. Különös figyelmet érdemel a gamma-sugárzók mérésekor jelentkező önabszorpciós hatás, ezáltal a mintageometria és sűrűségbeli különbségekből fakadó eltérő önabszorpció adekvát korrekciójának vizsgálata.

A munka során a hallgatónak lehetősége nyílik bekapcsolódni a légköri kihullás mérésekbe és a méréstechnika fejlesztésére irányuló kutatási munkába, melynek részeként:

·         megismerkedik a légköri kihullás vizsgálatok mintavételi, minta előkészítési és mérési módszereivel,

·         áttekinti a kapcsolódó szakirodalmat és elsajátítja a légköri kihullás mérésekre irányuló méréstechnikai ismereteket,

·         bekapcsolódik a légköri kihullás mérések adekvát kalibrációs eljárásának meghatározására és a kalibráció végrehajtása során szükséges korrekciók megállapítására irányuló kutatásba.

A kitűzött feladatok a légköri kihullás mérések fejlesztését, a kihullás mintákban mért aktivitáskoncentrációk pontosabb meghatározását szolgálják. A korrelációs vizsgálatok eredményei tudományos értékűek, ugyanakkor közvetlenül hasznosíthatók a gyakorlati sugárvédelemben.