BMETE80SA08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Üzemtani alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Basics of Nuclear Reactor Operation
A tárgy rövid címe: 
ÜzemtaniAlapismeretek
10
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.21.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
  • Inherens biztonság és annak kapcsolata az alulmoderáltsággal. Egyszerű, a négyfaktor-formulából kiinduló reaktorfizikai megfontolások segítségével a hallgatók megértik, hogy mi a kapcsolat egy erőművi reaktorban lévő moderátor hőmérséklete, bórsavkoncent-rációja és az alul-felülmoderáltság állapota között.
  • Reaktivitástényezők. Definiáljuk a moderátor és az üzemanyag hőfoktényezőjét, az utóbbit a rezonancia-vonalak kiszélesedéséhez kapcsolva. Bemutatjuk az izotermikus és a teljesítménytényező fogalmát, alapvető mérési módszerét. 
  • Xenon-mérgezettség. A hallgatók megértik a xenon-135-nek, mint reaktorméregnek az időbeli viselkedését, a reaktor üzemeltetésére való hatását (reaktor-indulás, leállítás, teljesítményváltoztatás). Kitérünk a térbeli xenon-lengés jelenségére. 
  • Zónamonitorozás. Bemutatjuk az in- és ex-core detektorrendszerek legfontosabb jellemzőit, az alkalmazott detektortípusokat. 
  • Reaktor szabályozása. A hallgatók megtanulják a szabályozórudakkal/kazettákkal és a bórsavval történő szabályozás fő jellemzőit, különbségeit. 
  • Fűtőelemek viselkedése. Bemutatjuk, hogy a fűtőelemekben lévő üzemanyag-pasztillák, illetve azok burkolata hogyan változik a reaktorban töltött életük során. Kitérünk a normál üzemi sérülésekre és azok detektálására.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét esetén.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
10
Félévközi felkészülés órákra: 
6
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
37
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
37
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs