BMETE80SA13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Villamos hálózatok és irányítástechnikai berendezések
A tárgy angol címe: 
Electricity Systems; Instrumentation & Control Systems
A tárgy rövid címe: 
VillamosHálózatok
10
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Ladányi József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.25.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Villamos hálózatok:
A tantárgy első felében összefoglalóan ismertetésre kerül a villamosenergia-rendszer felépítése, az átviteli út a termelőktől a fogyasztókig. A hallgatók megismerkednek a fogyasztói terhelések feszültség- és frekvenciafüggésével, illetve annak fizikai hátterével, a villamosenergia-rendszerben tapasztalható hatásos teljesítmény-frekvencia kapcsolatának energetikájával (mind a statikus, mind a dinamikus egyensúllyal). Ismertetésre kerül a teljesítmény-frekvencia szabályozás rendszere és kitekintésképp a szabályozási tartalékok rendszere. A szabályozások bemutatása során részletesen ismertetésre kerül a frekvencia-megtartó (primer) és frekvencia-helyreállító (szekunder) szabályozás működése együttműködő rendszerekben, a hallgatók megismerkednek a jellemző turbinaszabályozó P-f karakterisztikákkal, a csereteljesítmény-frekvencia szabályozás elvével. Betekintést nyernek a frekvenciaváltozást kísérő folyamatok dinamikájába, a teljesítmény-átrendeződés folyamatába, s egyszerű számpéldákon keresztül képet kaphatnak a forráskiesést követő frekvenciaváltozás mértékére. A frekvenciaszabályozás mellett a tárgy kitér a villamosenergia-rendszer meddőteljesítmény-egyensúlyát meghatározó és befolyásoló hatások ismertetésére, valamint az átviteli hálózat feszültség-meddő teljesítmény szabályozásának alapkérdéseire, a szabályozás eszközeinek bemutatására.
 
Irányítástechnikai berendezések:
A tantárgy második felében tömör, de átfogó ismereteket kapnak a hallgatók a nyomottvizes atomerőművek irányítási feladatairól, és azok szokásos megoldási módjairól, a megoldások elméleti és realizációs eszközrendszereiről, berendezéseiről. Ezen belül megismerkednek a blokkszabályozás harmonizáló feladatkörével, majd részletesebben a gőztermelés oldali feladatokkal és megoldási változatokkal (átlagfluxus szabályozás, szekunderoldali gőznyomás szab., primerköri átlaghőmérséklet szab., kombinált és kompromisszumos szabályozások; primerköri nyomásszabályozás, térfogat kiegyenlítő szintszabályozás, gőzfejlesztő szintszabályozás). A szabályozások működésének ismerete nem képzelhető el a szabályozandó energetikai berendezések szabályozásdinamikai megismerése nélkül, ezért ezek koncentrált paraméterű leírása is tárgyalásra kerül. A realizálás tekintetében bemutatásra kerülnek a hierarchikus irányítási struktúra különböző szintjei és eszközei.

 

 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét esetén.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen vizsga két alakalommal megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
10
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
41
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
31
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Ladányi József
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
VIK Villamos Energetika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs