Referencia vasvegyületek vizsgálata újonnan fejlesztett laboratóriumi nagy energiafelbontású röntgenemissziós spektrométerrel

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Benchmark studies of iron reference compounds with a novel laboratory high energy resolution X-ray emission spectrometer
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Félév: 
2020/21/1.
Témavezető: 
Név: 
Dr Németh Zoltán
Email cím: 
nemeth.z@wigner.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Wigner Fizikai Kutatóközpont
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Konzulens: 
Név: 
Dr. Bordács Sándor
Email cím: 
bordacs.sandor@wigner.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
BME, Fizika Tanszék
Beosztás: 
egyetemi docens
Hallgató: 
Név: 
Mikeházi Antal János
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
Elvárások: 

- motiváció kísérleti munkára

- alapszintű ismeretek sugár-anyag kölcsönhatás, röntgenszóródás témakörökben

- kvantumkémiai módszerek ismerete

- szakmai angol nyelv ismerete

- önálló munkavégzés

Leírás: 

Laboratóriumunkban új típusú, nagy energiafelbontású röntgenspektrométereket fejlesztünk, melyekkel eddig sikeresen végeztünk K-él körüli XANES és EXAFS röntgenabszorpciós méréseket kondenzált mintákon. Jelen diplomamunka témája egy olyan új spektrométer fejlesztésének befejezése, amivel átmenetifémek Kα és Kβ röntgenemissziós (XES) csúcsait feloldva átmenetifém-vegyületek elektron- és spinállapotának felderítését lehet elvégezni. Egy ilyen eszközzel ugyanis jelentősen lehet csökkenteni a röntgennagyberendezések (jellemzően szinkrotronok) terhelését, és számos, a korlátozott mérési időből fakadóan elvégezhetetlen mérést, vizsgálatot lehet véghez vinni laboratóriumi körülmények között.

A diplomamunka két részből áll. Egyrészt a fiatal kutató feladata lesz a spektrométer mérési elrendezésének kidolgozása különböző elemek fluoreszcenciája finomszerkezetének vizsgálatára. A szükséges eszközök (röntgenforrások, hajlított Si egykristály analizátorok, pozícióérzékeny röntgendetektorok) rendelkezésre állnak, a diplomamunkás megtervezi és elkészíti az ideális mérési elrendezést (mérési geometria kiszámolása; mintacsere, geometria könnyű változtathatóságának biztosítása stb.), s teszteli a legegyszerűbb vegyületeken. Ezután alapvető viszonyítási spektrumokat vesz fel az új spektrométerrel számos referencia vasvegyületen (szervetlen sókon és fémorganikus vegyületeken). A spektrumokat elemzi, összehasonlítja és ab initio elméleti számításokkal veti össze.

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva