Kari Tanács 2022. június 15.

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben kerül sor.

Az ülés hangfelvétele

 

Napirendi pontok: 
1. Kitüntetések átadása
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
3. Gazdasági beszámoló 2021-ről és a Kar 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: 
Esztergályos-Vaczó Júlia, dékáni szakmai tanácsadó
4. A Kognitív Tudományi Tanszék SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna, tanszékvezető
5. Rektori Dicséret adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely és Dr. Czifrus Szabolcs, igazgatók, FI, NTI
6. Dékáni Dicséret adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
7. A Kar Kiváló Hallgatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Nagy Ynna, elnök, HK
8. Hallgatói Publikációs Ösztöndíj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Simon Ferenc, dékánhelyettes
9. A Fizikai Intézet igazgatójának beszámolója
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, igazgató, FI
10. Az Atomfizika Tanszék tanszékvezetőjének beszámolója
Előterjesztő: 
Dr. Koppa Pál, tanszékvezető
11. A Kari Tanács 2022/23 tanévi üléseinek tervezett időpontja
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
12. Egyebek