Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Elméleti fizikai szeminárium 1
2. A tárgy angol címe Theoretical Physics Seminar Series 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
statisztikus fizika, kvantummechanika, szilárdtest fizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja, hogy a hallgatók az Elméleti Fizika Tanszék szemináriumain (csoportszemináriumok ill. tanszéki szemináriumok) keresztül bepillantást nyerjenek a modern alméleti fizika egyes területeire. A hallgatóknak a félév során eleget kell tenniük a jelenléti követelménynek, valamint az egyik elhangzott szemináriummal kapcsolatban irodalmazniuk kell. A feldolgozott irodalomról journal club illetve 6-10 oldalas házidolgozat formájában számolnak be.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
igazolt jelenlét a szemináriumokonjournal club, 8-10 oldalas tanulmány készítése egy szemináriumhoz kapcsolódó témakörben. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Szemináriumokhoz kapcsolódó kiadott irodalom.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
18
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Zaránd Gergely
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Szunyogh László
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Takács Gábor
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László