Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Önálló laboratórium OF2
2. A tárgy angol címe Independent Laboratory MP2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 13 f Kredit 13
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80MF85 ÖnállóLabOF1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Légrády Dávid beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak Orvosi fizika specializációjának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A két féléves tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma vezetőjük irányításával. A félév végén írásbeli beszámolót kell leadni a félévben végzett munkáról, amelyet a témavezetőnek láttamozni kell, és javaslatot kell tenni az érdemjegyre.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Írásbeli beszámolót kell leadni a félév során végzett munkáról, amelyet a diplomatéma vezetőnek értékelni kell. vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
Nincs. Egy egész félévi munkát nem lehet pótolni.
14. Konzultációs lehetőségek
A diplomatéma vezetővel egyeztetett módon a félév során folyamatosan
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
182
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
208
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
390
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
390
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Légrády Dávid
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs