Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fúziós plazmafizikai laboratórium
2. A tárgy angol címe Fusion Plasma Physics Laboratory Exercises
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80MF19 BevFúziósPlazmaf
4.2 BMETE15MF29 BevElmPlazmafiz
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80MF40
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pokol Gergő beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
plazmafizikai alapismeretek, elméleti fizikai alapismeretek, vektoranalízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak Nukleáris technika specializációjának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy a magyar-cseh SUMTRAIC fúziós kísérleti nyári iskolát fedi le. Előadás tematikák:- Különböző kísérleti technikák a szabűlyozott magfúziós kutatásokban- Adatfeldolgozó algoritmusok és eljárások- Magasszintű adatfeldolgozó programnyelvek (MATLAB, IDL)- A tokamak üzemeltetés alapjaiLaborgyakorlatok a COMPASS tokamakon:- Langmuir-szondás mérések- Spektroszkópiai mérések- Látható fény kamera mérések- Mágneses diagnosztikai mérések
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Aktív részvétel a kísérleti programban, előadás a mérési eredményekről vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Attila Bencze: Measurements in COMPASS tokamak plasmas (egyetemi jegyzet)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
18
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Bencze Attila
tudományos főmunkatárs
MTA Wigner FK
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs