Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Prok Tamás specializációja: Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
A témavezető neve: Kézsmárki István
- tanszéke: BME Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: kezsmark@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: A kvarckristály mikromérleg mérőrendszer fejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A kvarckristály mikromérlegeket számos tudományterületen használják nagy pontosságú tömegmérésre. Az egyik tipikus analitikai alkalmazása funkcionalizált felületű kvarckristályon oldatból megkötődő célmolekulák nagy érzékenységű kimutatása.

A jelölt feladata egy egyedi kvarckristály mikromérleg rendszer fejlesztése hőmérséklet-stabilizált folyadékcellához, a kvarckristály felületének funkcionalizálása mágnesesen illetve szerves molekulák felvitelével, továbbá az eszköz tesztelése. A cél a piaci forgalomban lévő eszközöknél érzékenyebb műszer kifejlesztése. 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu