Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Nyári Bendegúz Tamás specializációja: Fizikus MSc - kutatófizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Szunyogh László
- tanszéke: Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: szunyogh@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Nem-kollineáris mágneses rendszerek vizsgálata relativisztikus KKR módszerrel
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A többszörös szóráselméleten vagy KKR módszeren alapuló szilárdtest fizikai elektronszerkezet számítási eljárást széles körben alkalmazzák mágneses ötvözetek, vékonyrétegek és heterostruktúrák vizsgálatára. Az eljárás relativisztikus változatával lehetőség nyílik nemcsak a mágneses anizotrópia, hanem tenzoriális kicserélődési kölcsönhatások számítására.  melyek felhasználásával a mágneses szerkezet és fázisdiagram statisztikus fizikai szimulációkkal tanulmányozhatók. A relativisztikus spin-polarizált KKR módszerrel a különféle rendszerek komplex, nemkollineáris mágneses szerkezete közvetlenül, önkonzisztensen is számolható. Ezáltal egyrészt a spin-model szimulációk eredményei ellenőrízhetők, másrészt, alkalmas spin-konfigurációk választásával, pontosabb paraméterek is származtathatók. Ilyenek például a spin-spirál szerkezetek, melyekre nem-relativisztikus közelítésben önkonzisztens számítások végezhetők, relativisztikusan viszont csak perturbatív közelítés alkalmazható. Ennek elméleti kidolgozása, számítógépes implementálása és alkalmazása, főként mágneses vékonyrétegre, lehet a diplomázó egyik feladata. Másik lehetséges feladat nem-kollineáris mágneses rendszerek és tenzoriális kicserélődési kölcsönhatások számítása az elektronkorreláció figyelembevételére alkalmas KKR-LDA+U módszerrel. A kurrens kutatások elsősorban 4f elemeket  vagy fém-oxidokat tartalmazó hibrid mágneses rendszerekre irányulnak.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető vagy tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu