Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Vargha Noémi specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Halbritter András Ernő
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár, tanszékvezető
- email címe: halbritt@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kapacitásmérésen alapuló pásztázó szondás mikroszkóp fejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A nanofizikai kutatások alapvető vizsgálati módszerei a pásztázó szondás módszerek. A pásztázó alagútmikroszkóp (STM) segítségével vezető felületek topográfiája akár atomi felbontással is feltérképezhető, míg az atomerő-mikroszkóp (AFM) nem fémes felületek feltérképezésére is lehetőséget ad. A két módszer kombinálásával lehetőség nyílik komplex nanoszerkezetek atomerő-mikroszkóp üzemmódban történő feltérképezésére, majd a vizsgálatok szempontjából érdekes tartományok megtalálása után pásztázó alagútmikroszkóp üzemmódban lokális vezetési tulajdonságok tanulmányozhatók. A kombinált STM-AFM rendszernek viszont komoly hátránya, hogy egy komplex, precíziós árammérésre és erőmérésre egyaránt alkalmas mérőfejet igényel.

Korábbi diplomamunkák keretében laboratóriumunkban elkészült egy szobahőmérsékleti tesztrendszer, mely STM üzemmódban atomi felbontást biztosítva rutinszinten működik, és mellyel AFM üzemmódban is megtörténtek az első sikeres tesztmérések, illetve a közelmúltban elkészült egy alacsonyhőmérsékleti STM berendezés. A jelölt az ezen fejlesztések során összegyűlt tapasztalatok felhasználásával egy új mérési eljárás meghonosításába kapcsolódik be, melynek keretében egy STM mérőfej minimális átalakításával, erőmérő szenzor nélkül, csupán a tű és a minta, illetve a tű és a minta alatti hátsó kapuelektróda közötti kapacitás mérése alapján térképezzük fel a vizsgált nanoszerkezet felépítését. Ez alapján kívánjuk beazonosítani a vizsgált nanoáramkör vezető részeit, melyeken a tű további közelítésével STM üzemmódban lokális elektromos méréseket lehetne végezni.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető vagy tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu