Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika laboratórium OP
2. A tárgy angol címe Physics Laboratory OP
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 6 f Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE12MF03
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Ujhelyi Ferenc beosztása tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.11.29
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
BSc szintű szilárdtestfizikai és optikai alapismeretek.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak optika-fotonika specializációjának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A kurzus célja, hogy általános optikai ismeretekre támaszkodva optikai- fotonikai mérések elvégzésével a hallgatók gyakorlati tudását, készségeit bővitsük. A mérések elvégzése alapvetően önállóan történik.

A mérések a következő témákba kell végezni:

            1. Üvegszálak, hullámvezetők

            2. Lézerdióda tulajdonságai

            3. Diffrakció

            4. Térbeli és időbeli koherencia

            5. Spektroszkópia

            6. Akusztooptikai szűrő

            7. CD lemezjátszó

            8. Optikai átviteli függvény

            9. Vékonyréteg párologtatás

            10. Ellipszometria és vékonyrétegek

            11. Polarizáció és fázis

            12. Elektronmikroszkópia és elektronlitográfia

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
lab. mérések elvégzése, jegyzőkönyvek készítése, lab.gyak.órákon szóbeli egyéni számonkérés vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A szorgalmi időszak utolsó hetében pótmérések elvégzése
14. Konzultációs lehetőségek
laboratóriumi órák alatt
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A kurzushoz készült mérés leírás elektronikus formában
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
84
16.2 Félévközi felkészülés órákra
46
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
50
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Ujhelyi Ferenc
tudományos főmunkatárs
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál