Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szakmai gyakorlat NA
2. A tárgy angol címe Internship NA
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 9 a Kredit 0
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE12MF71 ÖnLabNA1
4.2 BMETE12MF08 ÖnLabAF1
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE12MF11
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kocsányi László beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.11.16 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.11.29
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
fizika, matematika, számítástechnika, méréstechnika, angol nyelvismeret
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak nanotechnológia és anyagtudomány specializációjának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Az Önálló laboratórium NA1 gyakorlat elvégzése után a hallgatók témavezetőjük (konzulensük) irányításával és ellenőrzésével végeznek szorgalmi időn kívül 3 hetes önálló elméleti vagy kísérleti munkát választott témájukban, melynek célja a témában való elmélyedés és a kitűzött célok megvalósítása. Az eredményes szakmai gyakorlat elvégzése után kerül sor a diplomatéma rögzítésére.

A szakmai gyakorlat témájának illeszkednie kell a hallgató diplomaterv kiírásához. A hallgatók a gyakorlaton végzett munkáról maximum 2 oldalas írásos beszámolót készítenek, mely tartalmazza a gyakorlat tényleges idejét (naptári hetek) és helyét is. Az írásos beszámolót a témavezető (konzulens) aláírásával hitelesíti. Az aláírást helyettesíti, ha az írásos beszámolót a témavezető (konzulens) küldi meg a tárgyfelelősnek PDF formátumban. Az aláírt beszámoló vagy PDF file beérkezési ideje az első oktatási hét vége

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
konzulens felügyeletével végzett önálló tevékenység az időkeret szabad felhasználásával vizsga-
időszakban
a gyakorlat elvégzését a témavezető vagy a tőle kapott információ alapján a tárgyfelelős igazolja
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
a konzulens folyamatosan biztosítja
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
126
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
120
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
246
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
0
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kocsányi László
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál