Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Dombi Péter
- munkahelye: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- email címe: dombi.peter@wigner.mta.hu
A konzulens neve: dr. Maák Pál
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: maak@ei.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Femtoszekundumos roncsolási küszöb vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Femtoszekundumos roncsolási küszöb meghatározása egy fontos területe az alkalmazott optikai kutatásoknak. A most megvalósuló nagyteljesítményű lézerrendszerek (pl. a szegedi ELI) tervezéséhez és megvalósításához elengedhetetlen a különböző optikai bevonatok teljesítménytűrésének ismerete, erősebb, teljesítményállóbb bevonatok fejlesztése. Ezzel a lézerek végerősítőinél használt tükrök, rácsok és egyéb elemek méretei csökkenthetőek, ami jelentős megtakarítást jelent, hiszen az ilyen eszközök ára a mérettel exponenciálisan nő.

Az MTA Wigner FK “Ultragyors nanooptika” Lendület-kutatócsoportjának keretén belül megépítettünk egy femtoszekundumos roncsolási küszöbmérő kísérleti állomást, melynek használatával elsőként tudtunk egzakt összehasonlító méréseket végezni kHz-MHz impulzusismétlési frekvenciák mellett, kihasználva a laboratóriumban épített különböző ismétlési frekvenciájú lézereket. A diplomamunkás feladata a munkaállomás továbbfejlesztése, különböző minták roncsolási tesztelése, a roncsolás dielektrikum rétegrendszeren belüli térerősségtől való függésének elemzése valamint új módszerek kifejlesztése.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu