Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Gyulai László specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika tanszék
A témavezető neve: Gombkötő Balázs
- tanszéke: Fizika tanszék
- beosztása: adjunktus
- email címe: gombkoto@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Nem reális pályák a klasszikus mechanikában
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A klasszikus mechanikában a megvalósuló pályák mellett matematikailag (főleg numerikusan) vizsgálhatók a tiltott tartományba eső, nem megvalósuló pályák is. Ezeknél a mozgási energia negativitása miatt a sebesség és több más dinamikai mennyiség komplex kiterjesztést igényel, emiatt több dimenziós esetekben a pályák és más fizikai mennyiségek szemléltetése nehézkesebb. Mindemellett ezek a klasszikusan tiltott pályák számos érdekes tulajdonsággal rendelkeznek, például alagutazás szerű jelenség, aszimptotikus viselkedés a valós pályákhoz közeledve, korrespondanciák a kvantumos világgal. A témát választó hallgató többféle – különböző kötött állapotokat eredményező –potenciálgödörhöz tartozó nem valós mozgásokat vizsgálna számítógépes szimulációkkal először egy, majd több dimenzióban.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu