Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Egri Dávid specializációja: Fizikus MSc - optika és fotonika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Cserteg András
- munkahelye: Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft.
- beosztása: kutató mérnök
- email címe: andras.cserteg@furukawaelectric.com
A konzulens neve: dr. Barócsi Attila
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: barocsi@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Polarizációtartó ultragyors szállézer fejlesztése a közeli infravörös tartományban
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A jelentkező feladata, hogy megtervezzen és a FETI Kft. optika laborjában felépítsen egy polarizációtartó optikai szálakon, mint hullámvezető és erősítő közegen alapuló, a közeli infravörös tartományban üzemelő, ultragyors lézert, kimérje annak tulajdonságait, majd megvizsgálja a továbbfejlesztés lehetőségeit. A feladathoz elengedhetetlen, hogy a jelentkező megismerkedjen a rövid impulzusú szállézerek irodalmával, működésük fizikai alapjaival és skálázhatóságuk korlátaival. Elvárás, hogy a munkáját jól dokumentálja és az általa fejlesztett eszköz reprodukálható legyen.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu