Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Schaf Alexa Lili specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Kettinger Ádám Ottó
- munkahelye: MTA TTK Agyi Képalkotó Központ
- beosztása: Tudományos Segédmunkatárs
- email címe: kettinger.adam@ttk.mta.hu
A konzulens neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Fourier-térbeli szeleten belüli Parallel Imaging rekonstrukció vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A mind egészségügyi, mind kutatási területen rohamosan terjedő MR képalkotás egyik legjelentősebb hátránya más modalitásokhoz képest a meglehetősen hosszú adatgyűjtés. Ennek kiküszöbölésére, a mérés gyorsítására szolgáló eljárások nagy csoportja az ún. Parallel Imaging (párhuzamos képalkotás), melyben csupán a szükséges adat töredékét mérjük meg, a hiányzó adatokat több, eltérő térbeli érzékenységi profilú mérőtekercs egyidejű használatával, azok mért adataival pótoljuk. A módszer hátránya, hogy a kép jel/zaj aránya a kevesebb mért adat, valamint a rekonstrukció folyamatának következtében lecsökken, melynek mértéke függ a képalkotási paraméterektől és az alkalmazott mérőtekercsektől egyaránt.

A rekonstrukció történhet inverz Fourier-transzformáció után, a valós térben, a tekercsek érzékenységi profiljának felhasználásával, valamint közvetlenül Fourier-térben. Utóbbi módszer nagyobb szabadságot nyújt, ebben az esetben ugyanis a felvett adatok nem szükségszerűen kell, hogy egyenletesen töltsék ki a Fourier-teret, így pl. annak nagyobb információtartalmú középső részét sűrűbben mintavételezhetjük ugyanakkora mérési idő mellett. Továbbá, Fourier-térbeli rekonstrukció esetén lehetőségünk van a tekercsek érzékenységi profiljának pontos ismerete nélkül, pusztán a mért adatok alapján elvégezni a rekonstrukciót.

A hallgató feladata a szeleten belül gyorsított méréseknek és azok Fourier-térbeli rekonstrukciójának áttekintése, majd a legelterjedtebb rekonstrukciós módszer, az ún. Generalized Autocalibrating Partially Parallel Acquisition (GRAPPA) tanulmányozása és implementálása, valamint a képalkotási paramétereknek a végleges kép jel/zaj arányára kifejtett hatásának vizsgálata.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu