Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Lie-csoportok a fizikában
2. A tárgy angol címe Lie-groups in Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pozsgay Balázs beosztása tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.11.16 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.11.19.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
lineáris algebra, véges csoportok elmélete (alapvető ismeretek)
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc és PhD képzések szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Lie groups in physics.

The aim of this course is to give an introduction into the theory of Lie groups, Lie algebras, and their representations, with a special emphasis on applications in physics. The focus will be on actual computations, therefore some of the mathematical theorems will not be rigorously proven, only motivated and illustrated.

Syllabus:

-Introduction, examples for continuous groups (rotation group, gauge groups, coordinate transformations, etc.)

-Definitions: Lie groups, Lie algebras, simplex examples

-Representations: definitions, main statements, Clebsch-Gordan series

-Irreducible representations of SU(2), tensor method, algebraic method

-Irreducible representations of SU(3)

-Representations of SU(N) and GL(N) with the tensor method, Young diagrams

-Classification of simple Lie algebras (Cartan generators, Killing form, Dynkin diagrams)

-Representations of simple Lie algebras

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval történő egyeztetés alapján.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Pozsgay Balázs
tudományos munkatárs
Elméleti Fizikai Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László