Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szilárdtestek elektronszerkezete
2. A tárgy angol címe Electronic Structure of Solid Matter
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szunyogh László beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.05.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Advanced quantum mechanics, group theory, solid state physics
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Kutató fizikus specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Building on the quantum mechanics and solid state physics courses of the Physics BSc studies, this course aims to discuss modern theories and methods of the electronic structure of solid matter. The following topics will be outlined: Foundations of the density functional theory. Variational and pseudopotential methods. Ab initio methods for correlated systems (LDA+U, self-interaction correction, DMFT). Group theory and time reversal in bandstructure. Surface states, the Rashba-Bychkov effect. Alloy theory, the coherent potential approximation. Metallic (itinerant) magnetism, method of the disordered local moments.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
problem solving
13. Pótlási lehetőségek
according to the regulations of the BME
14. Konzultációs lehetőségek
upon agreement with the lecturer
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Jenő Sólyom: Fundamentals of the Physics of Solids II, Electronic properties (Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009)
Selected review articles
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
42
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
42
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szunyogh László
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László