Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
2. A tárgy angol címe Optical Spectroscopy in Materials Science
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 0 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Bordács Sándor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.05.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Electrodynamics, quantum mechanics, solid state physics
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Electromagnetic wave propagation in isotropic materials, transmission/reflection from interfaces, complex response functions, Kramers-Kronig relations, atom spectroscopy, X-ray emission and absorption spectroscopy, charge excitations  of metals, semiconductors, excitons, plasmons, color-centers, vibrational excitations, Fourier transform infrared spectroscopy, Raman scattering and Raman spectrosocpy, time-resolved methods, pump-probe experiments, optical near-field microscopy.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Students must solve a homework problem vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
based on private communication
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kamarás K.: Spektroszkópia és anyagszerkezet. Bevezetés a modern optikába V. kötet, Műegyetemi Kiadó, 2000.
D. Tanner: Optical Effects in Solids, Cambridge University Press, 2019
H. Kuzmany: Solid State Spectroscopy, an Introduction, 2nd Edition, Springer, Berlin, Heidelberg, 2009.
M. Dressel, G. Grüner: Electrodynamics of Solids, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
43
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
45
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Bordács Sándor
egyetemi docens
Fizika Tanszék
Dr. Kamarás Katalin
kutatóprofesszor
MTA Wigner Kutatóközpont, SZFI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András