Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Atomerőművi kémia
2. A tárgy angol címe Chemistry of Nuclear Power Plants
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 f Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80MFA7 Radioanalitika
4.2 BMETE80AF32 Radiokémia és nukleáris kémia
4.3 BMETE80MF24 Radioanalitika
5. Kizáró tantárgyak
Atomerőművi kémia (BMETE80MF54)
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szalóki Imre beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.06.14. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Radioaktivitás, sugárzások detektálása, sugárvédelem alapfogalmai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak Nukleáris technika specializációjának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Atomerőművek fő típusai, az alkalmazott vízüzemek, primerköri, szekunderköri vízüzem. A víz radiolízise. Az atomerőművek szerkezeti anyagainak korróziója, sugártűrése. A radioaktív izotópok forrásai az atomerőművekben: hasadóanyagok, transzmutációs termékek, hasadási termékek, aktiválási termékek. A fűtőelem meghibásodások típusai, meghatározásuk módja. Vízkezelés, víztisztító rendszerek, atomerőművi hulladékok kezelése, feldolgozása. Az atomerőművek radioanalitikai ellenőrző módszerei és rendszere. Kontamináció, dekontaminálás. Radioaktív izotópok kibocsátása az atomerőműből: levegőbe és felszíni vizekbe, kibocsátás ellenőrzése. Üzemi és hatósági környezetellenőrzés,
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
zárthelyi dolgozat: jeles 85% felett, jó 75% felett, közepes 60% felett, elégséges 50% felett vizsga-
időszakban
írásbeli/szóbeli vizsga: jeles 85% felett, jó 75% felett, közepes 60% felett, elégséges 50% felett
13. Pótlási lehetőségek
a TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
az előadások részletes vázlata ppt bemutatóként
Choppin, Liljenzen, Rydberg: Nuclear and Radiochemistry (válogatott fejezetek)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
28
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
22
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szalóki Imre
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs