Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Reaktorszabályozás és műszerezés
2. A tárgy angol címe Reactor Instrumentation and Control
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szalóki Imre beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.06.20. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Fizikus MSc képzés Nukleáris Technika specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Elsősorban az atomerőművi műszerezettséget ismertetjük, a hőmérséklet, nyomás, rezgés és nukleáris érzékelőktől a mérőláncokon keresztül a teljes mérés megvalósításig, majd a jelek feldolgozását, a biztonsági filozófiákat, a szabályozás alapelemeit, beleértve a kettő a háromból elvet, valamint a függetlenség elvét, majd a nemzetközileg elfogadott osztályozásokat és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásait, a hatósági előírásokat, az ember-gép kapcsolatot, az atomerőművi vezénylő kialakításának kérdéseit. Részletesen tárgyaljuk az atomerőművi korszerű mérőrendszereket (VERONA, C-PORCA, PDA, zónadiagnosztika, idegentest detektálás, szivárgásellenőrző rendszerek, akusztikus emissziós rendszerek, akusztikus detektáló rendszerek, öregedésvizsgáló rendszerek), és a várható fejlődési trendeket (vezeték nélküli mérőrendszerek, mérőszoftver megbízhatóság-ellenőrzése, kiértékelő és mesterséges intelligenciát használó operátor segítő rendszerek).

A reaktor irányítástechnikai tulajdonságai. A kritikus modellből levezethető reaktorállapotok. Hőmérséklet és mérgeződési visszahatás modellek. Transzfer függvény, átmeneti függvény.A reaktor mért paraméterei. Zónán belüli mérések és detektoraik. Zónán kívüli mérések, mérési szakaszok. Neutron mérőláncok. Impulzus és integráló üzemű neutron mérőláncok. Periódusmérés. Jelek fluktuációjának mérésén alapuló (Cambell) mérőláncok. Üzemi reaktivitásmérés. Technológiai paraméterek mérőláncai. Hőmérséklet nyomás, vízszint, vízparaméterek (pH, vezetőképesség) mérése. Szabályozórudak, beavatkozók, helyzetjelzők. Alapvető reaktorfizikai paraméterek és biztonsági limitek. Konstrukciós megoldások. Operátort segítő számítógépes információs rendszerek. Ember-gép kapcsolat, biztonsági szempontok, baleseti állapotjelző rendszer. Reaktorszabályozás. Kézi szabályozás, automatikus szabályozás. Automatikus szabályozás a teljesítménytartományban. Stabilitás és tranziens viselkedés. Optimális szabályozási kritériumok és megvalósítási lehetőségei.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az előadások végén a hallgatók beszámolnak a választott témában történt előrehaladásról, egy önállóan elkészített előadás és esszé. vizsga-
időszakban
Írásbeli vizsga.
13. Pótlási lehetőségek
A részteljesítmény értékelés egy alkalommal javítható, illetve ismételhető (ide értve a késedelmes benyújtást is) a pótlási időszak végéig.
14. Konzultációs lehetőségek
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgyhoz az adatlap kitöltése során még nem áll rendelkezésre könyv vagy jegyzet, annak legkorábbi megjelenési ideje 2020.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
16
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
45
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
2
16.8 Vizsgafelkészülés
15
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Pór Gábor
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs