Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Soktestprobléma 1
2. A tárgy angol címe Many-Body Theory 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15MF73 Statisztikus fizika 2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Dóra Balázs beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.05.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
quantum mechanics, solid state physics, statistical physics
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Kutató fizikus specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

The course introduces the Green's function technique to investigate interacting electronic systems, mostly within the context of solid state physics. The course relies on the knowledge of basic quantum mechanics and statistical physics and is practically essential for other courses such as Many-body theory 2, Physics of one dimensional systems, Disordered systems etc. During the semester, the following topics are discussed:

- Second quantization, definition of Green's functions and their relations to physical quantities
- Heisenberg, Schrödinger and interaction pictures
- Perturbation theory, diagrammatics (Wick's theorem, Feynman diagrams), resummations (self energy, vertex function, skeleton diagrams), equation of motion method
- Having acquainted with the technique, we use it to evaluate
- The ground state energy of dense, interacting electron gas
- Friedel oscillations around a charged impurity
- Anderson's orthogonality catastrophe and Fermi edge singularity
- RKKY interaction between localized magnetic moments
- Mean-field theory of two dimensional antiferromagnets etc.

The corresponding practical course offers a variety of related problems to be solved.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Homeworks vizsga-
időszakban
Oral exam
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
G.D. Mahan: Many-Particle Physics (Plenum Press, New York and London, 1981)
A.A. Abrikosov, L.P. Gorkov and I. Dzialoshinskii: Methods of Quantum Field Theory in Statistical Mechanics (1963)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
30
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
36
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László