Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME NTI
A témavezető neve: Csige András
- tanszéke: BME NTI
- beosztása: mesteroktató
- email címe: csige.andras@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Hidroakkumulátor modellek vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A nyomottvizes atomerőművek fontos biztonsági rendszerét alkotják a hidroakkumulátorok. A hidroakkumulátorok vizet és nagy nyomású nitrogént tartalmazó acéltartályok, amik visszacsapó szelepeken keresztül kapcsolódnak az aktív zónát tartalmazó reaktortartályhoz, és nyomáscsökkenéssel járó üzemzavarok során passzív módon, operátori vagy automatikus indítójel nélkül juttatnak vizet a primer körbe. A hidroakkumulátor működésének korrekt numerikus szimulációjához figyelembe kell venni az ideális gázként viselkedő nitrogénpárna kitágulását, lehűlését, és hőfelvételét a tartályfaltól és a vízfelszíntől. Különböző időskálán zajló tranziens folyamatok különböző elhanyagolásokat tesznek lehetővé a gáztöltet modellezése során.

A szakdolgozat célja

- vonatkozó szakirodalom (RELAP5 rendszerkód leírása) feldolgozása,

- egy numerikus modell kidolgozása a hidroakkumulátor modellezéséhez,

- a modell implementálása egy szabadon választott programnyelvben,

- az elkészült kóddal perces, órás és napos időskálán zajló egyszerű tranziensek vizsgálata,

- ajánlások megfogalmazása: milyen körülmények között milyen elhanyagolások elfogadhatóak.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu