Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Kalmár Tamás specializációja: Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Fizika Tanszék
A témavezető neve: Fülöp Gergő
- tanszéke: BME Fizika Tanszék
- beosztása: Tudományos munkatárs
- email címe: fulop.gergo@edu.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Nanoáramkörök vizsgálata rádiófrekvenciás módszerekkel
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődése lehetővé tette olyan félvezető nanoszerkezetek létrehozását, amikben kvantumeffektusok mutatkoznak meg. Ilyenek például a kvantumpötty rendszerek, amikben változatos jelenségek figyelhetők meg, és napjainkban intenzív kutatás alanyai. Többek között, a kvantumpöttyöt betöltő elektronok töltés és spin szabadsági fokát információ tárolására lehet használni, azaz kvantumbitet lehet megvalósítani velük. A félvezető kvantumpöttyöket elterjedten elektromos transzportmérésekkel vizsgálják. Egyenáramú méréseken túlmenően, egy impedanciaillesztő áramkörrel ellátva őket rádiófrekvenciás módszerekkel is vizsgálhatók, amiknek számos előnye van: jobb jel-zaj arány, rövidebb átlagolási idő, magasabb érzékenység érhető el. Váltóáramú jellel lehetséges nanoáramkörök kapacitív kiolvasása is, ami új mérési sémákat tesz lehetővé.

A kutatómunka célja alacsony hőmérsékleti mérőrendszer kiépítése, amivel mind kapacitíven, mind galvanikusan csatolt nanoáramkörök vizsgálhatók rádiófrekvenciás tartományban. A hallgató félvezető nanopálca vagy grafén alapú nanoáramkör vizsgálatára fogja hasznosítani a mérőrendszert.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu