Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Bodócs Mihály specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Fizika tanszék
A témavezető neve: Dr. Csonka Szabolcs
- tanszéke: BME Fizika tanszék
- beosztása: Docens
- email címe: csonka@mono.eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Exotikus állapotok hybrid nanopálca alapú áramkörökben
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Félvezető nanopálcák a kvantum elektronika területének egyik legintenzívebben kutatott anyagává váltak az elmúlt években. InAs vagy InSb nanopálcák számos érdekes tulajdonsággal rendelkeznek: erős bennük a spin-pálya kölcsönhatás, mesterséges atomokat lehet bennük létrehozni, valamint szupravezető és ferromágneses elektródákhoz is kapcsolhatóak. Ezen tulajdonságaiknak köszönhetően az elmúlt években különböző, korábban nem detektált egzotikus részecskék ún. Majorana Fermionok megfigyelését jelentették ezeken a rendszeren. Ha ezen nanopálcákból kettőt kapcsolunk össze egy szupravezető sziget segítségével, eddig nem megfigyelt részecskék, az ún. parafermionok létrejöttét jósolták meg ebben a rendszerben.

A dolgozat célja, hogy a jelölt nanopálca alapú nanoáramköröket hozzon létre. Ehhez speciális nanopálcák állnak rendelkezésre: a növesztés során a szupravezető kontaktust epitaxiálisan a pálcára növesztik, így kedvező anyagi tulajdonságok jönnek létre a szupravezető tulajdonságok megfigyeléséhez. A jelölt szimpla és dupla-pálcás rendszerekban megjelenő egzotikus kötött állapotokat (Shiba, Majorana vagy parafermion) fogja transzport mérésekben tanulmányozni.

A szakdolgozat keretében a jelöltnek lehetősége lesz félvezető nanopálcákon alapuló áramköröket tervezni, részt fog venni ezek legyártásában és alacsonyhőmérsékleti elektromos karakterizációjában. A kutatómunka szoros együttműködésben zajlik több nemzetközi partner intézettel.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu