Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Kocsis Gábor
- munkahelye: Wigner Fizikai Kutatóközpont
- beosztása: Tudományos főmunkatárs
- email címe: kocsis.gabor@wigner.mta.hu
A konzulens neve: Pokol Gergő
- tanszéke: BME Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: Egyetemi docens
- email címe: pokol@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Filamentumok vizsgálata sztellarátor plazmákban
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A Wendelstein 7-X sztellarátor mágneses terét úgy tervezték, hogy minimalizálják a neoklasszikus transzport okozta veszteségeket.  Ez a tervezési stratégia azt is eredményezheti, hogy az anomális/turbulens transzportfolyamatok fontos szerepet játszanak a forró plazma energia és részecske összetartásában.  Az ezen a sztellarátoron szerzett első kísérleti tapasztalatok azt is megmutatták, hogy a plazma szélén a turbulens transzport jeleként megjelentek az u.n. „interchange” típusú  instabilitások. Ezek a mágneses erővonalak mentén elnyúló, rövid élettartalmú „filamentumok”, melyek fontos szerepet játszhatnak a turbulens transzport megértésében, detektálhatóak voltak ultragyors, látható hollámhossz tartományban érzékeny kamerákkal.

A hallgató munkája során  a Wendelstein 7-X sztellarátoron folyó turbulencia vizsgálatokba kapcsolódik be. A hallgató fő feladata, hogy  a filamentumokról készített gyorskamerás felvételeket használva, korrelációs módszerrel meghatározza a filamentumok előfordulási tartományát. A vizsgálat kiterjedne a berendezésben használt három fő  mágneses geometriára.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu