Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Asztalos Örs
- munkahelye: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: PhD Hallgató
- email címe: asztalos@reak.bme.hu
A konzulens neve: Dr. Pokol Gergő
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: Egyetemi docens
- email címe: pokol@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Határrétegplazma-turbulencia tanulmányozása szintetikus diagnosztikákkal
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A fúziós energiatermelés gyakorlati megvalósulását jelentősen elősegítheti a mágneses összetartású berendezésekben tapasztalt turbulens transzportfolyamatok megértése. Az atomnyaláb-emissziós spektroszkópia (BES) egyike azon kevés mérési eljárásoknak, amikkel a turbulens transzport jellemzéséhez szükséges méret- és időskálán sűrűségfuktuációt tudunk mérni egy fúziós plazmában. Határrétegplazmában kialakuló majd leváló turbulens struktúrák (filamentumok vagy blob-ok) jelentős hőterhelést eredményeznek a fúziós berendezés plazmát határoló felületein.

A hallgató feladata a HESEL határréteg-turbulencia kód validálása a JET tokamak lítium BES diagnosztikai rendszerének alkalmazásával. A hallgató már meglévő HESEL által generált határréteg turbulencia futási eredményekből szintetikus LiBES jeleket fog generálni a RENATE szintetikus BES diagnosztika alkalmazásával. Ezután implementálja az aktuális JET LiBES megfigyelési geometriat, majd a szintetikus BES jeleket kiértékeli a rendelkezésére álló algoritmusok segítségével, végül összehasonlítja azokat a nekik megfeleltett kísérleti mérésekkel.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu