Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Dr Pokol Gergő
- munkahelye: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: Egyetemi docens
- email címe: pokol@reak.bme.hu
A konzulens neve: Asztalos Örs
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: PhD Hallgató
- email címe: asztalos@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Határréteg-turbulencia statisztikus vizsgálata szintetikus BES diagnosztikával
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Thermonuclear fusion is studied as an alternative for long term energy production. Magnetic confinement is a promising method to achieve fusion by trapping the plasma into a magnetically confined region and heating it to fusion relevant energy levels, such is a tokamak. Scrape-off layer (SOL) turbulence is a form of particle and energy transport on the outermost layer of the confined region, driven by interchange dynamics, resulting in the intermittent birth of filaments (also known as blobs). Filaments contribute significantly to the heat load of plasma facing components.

The student will use existing runs of the HESEL SOL turbulence code to generate synthetic measurement signals via the RENATE synthetic beam emission spectroscopy (BES) diagnostic. The student will perform a statistical analysis of the synthetic BES signals and compare it to the corresponding measured BES signals. The analysis will focus on waiting time, amplitude, size and velocity distributions of the filaments. Multiple plasma configurations will be analyzed with the aim to observe the evolution of before mentioned distribution functions as function of plasma density and magnetic field configurations. The work will be carried out using data from the ASDEX Upgrade tokamak.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu