Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Koszta Enikő specializációja: Fizikus MSc - orvosi fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Dr. Pesznyak Csilla
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: pesznyak@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Különböző besugárzási technikák dozimetriai vizsgálata teljes központi idegrendszeri (CNS) tumorok esetén
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A teljes központi idegrendszeri (CNS) tumorok esetén különböző besugárzási technikák klinikai alkalmazása ismert. A klinikai gyakorlatban egyaránt alkalmazzák a 3D konformális technikát és az intenzitás modulált sugárterápia különböző típusait (IMRT). Bármely technika esetén nagyon szigorú minőségbiztosítás és dozimetriai ellenőrzés szükséges, illetve a betegbiztonság érdekében nélkülözhetetlen a különböző képalkotó modalitások használata. A diplomamunkát az Országos Onkológiai Intézetben kell elkészíteni, ahol a hallgató megtanulja a Varian Eclipse tervezőrendszer használatát. A diplomamunka célja, hogy a daganatos betegek esetén vizsgálja a besugárzási terv minőségi és dozimetriai paramétereit, és meghatározza a klinikai alkalmazhatóságának minőségi követelményeit. A hallgató feladatai:

1. A különböző besugárzás-tervezési technikák megismerés

2. Irodalomkutatás a CNS tumorok besugárzás-tervezésével kapcsolatban

3. CNS tumorok sugárterápiás tervének elkészítése 3D konformális, IMRT és RapidArc technikákkal.

4. Dózis-térfogat hisztogram elemzése és dozimetriai paraméterek kigyűjtése a céltérfogatról és védendő szervekről, az eredmények értékelése a homogenitás és konformitás indexek segítségével.

5. A besugárzási technikák minőségellenőrzési, minőségbiztosítási protokolljának elkészítése CNS kezelések esetén.

6. Különböző technikákkal készült besugárzási tervek dozimetriai ellenőrzése és elemzése.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu