Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Képíró Gábor specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Dr. Pesznyák Csilla
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: pesznyak@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Egésztest besugárzási technikák vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A szakdolgozatban a hallgató foglalkozna a sugárterápiában alkalmazott különböző egésztest besugárzási technikák megismerésével, klinikai alkalmazási feltételeinek vizsgálatával. A hallgató feladata irodalomkutatás, a sugárzás hatására kialakuló dózisterheléseket vizsgálata, valamint a védendő szervek korai és kései mellékhatásainak gyakoriságának bemutatása. Részletesen be kell mutatni, hogy az egyes technikáknak milyen műszaki, sugárvédelmi és dozimetriai feltételei vannak. A szakdolgozat kapcsolódna az orvosi fizika kutatásaihoz, ezért az orvosi fizika és sugárvédelem iránt érdeklődő hallgatóknak ajánlanám a témát.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu