Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Kántor Bálint Márk specializációja: Fizikus MSc - orvosi fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Dr. Pesznyák Csilla
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: pesznyak@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Agyi sugársebészeti technikák dozimetriai elemzése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Sztereotaxiás agyi sugársebészeti eljárásokról már 50 éves klinikai tapasztalataink vannak, azonban az utóbbi időben jelentősen bővült a lehetséges technikai megoldások köre. Lényegük, hogy a koponyán belüli, kisméretű, sztereotaxiás úton lokalizált elváltozást egyszeri, igen nagy dózissal besugarazzuk úgy, hogy a környező ép szöveteket minimális dózisterhelésnek tesszük ki. Ezáltal a koponya megnyitása nélkül tudunk koponyán belüli kóros elváltozást elpusztítani, vagy a környező ép agyállomány megkímélésével megfelelő szöveti reakciót indukálni. A dózis rendszerint 10-50 Gy között, a sugármező mérete 4-35 mm között van. Szövetpusztító dózisról és kis sugármezőről lévén szó, alapvető fontosságú a milliméter pontossággal történő térbeli lokalizáció, a sugárdózis nagyságának és térbeli helyének rendkívül pontos ismerete, továbbá az elváltozáson kívüli, a hagyományos sugárterápiában alkalmazottnál lényegesen meredekebb dózisesés. Jelenleg az Országos Onkológiai Intézetben agyi sugársebészeti kezelés elérhető hagyományos lineáris gyorsítóval illetve dedikált CyberKnife készülékkel kivitelezve. Mindkét esetben többféle technikai megoldás is elérhető.

A hallgató feladatai:

1.    Irodalomkutatás az adott témában.

2.    Agyi sugársebészeti besugárzási tervek készítése különböző modalitásokra

3.    Különböző modalitásokra készült besugárzási tervek elemzése, összehasonlítása

4.    Különböző modalitások pontosságának ellenőrzése mérésekkel

5.    Minőségbiztosítási mérések végrehajtása

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu