Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Bodrog Bertalan specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Maák Pál
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: maak@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az Atomfizika Tanszéke az akuszto- és elektrooptikai eszközök fejlesztése területén jelentős szaktudással és technológiai háttérrel rendelkezik. Az eszközöket különböző, speciális alkalmazások céljára fejlesztjük, ezek közül néhány az ultrarövid impulzusú lézerekhez kötődik: femtoszekundumos impulzusok alakformálása, az ilyen lézernyalábok pásztázása, a lézerimpulzusok kivágása, dinamikus kicsatolása a lézerrezonátorból, illetve a módusszinkronizálás stabilizálása. A megvalósítás az eltérő alkalmazásoknak megfelelően különböző: minden esetben meg kell találni az optimális megvalósítási módozatot a kívánt sebesség, sávszélesség, kapcsolási idő, működési frekvencia függvényében. Alapvetően négy eszköz kifejlesztését tűztük ki célul: impulzus-alakformáló, pásztázó, rezonátor-kapcsoló és impulzus-ritkító (pulse-picker). Minden megvalósításban világviszonylatban újszerű eszköz-konfigurációk megvalósítása szükséges, afemtonics Kft-ben, az SzFKI-ban és a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazott és fejlesztett femtoszekundumos lézerekhez illesztve, az eredmények ezért jól publikálhatók.

A hallgató a diplomamunka során bekapcsolódik a különböző optoelektronikai rendszerek kifejlesztésének folyamatába. Az elvégzendő kutatás mind elméleti, mind kísérleti elemeket tartalmaz:

-           a teljes akuszto-és elektro-optikai  rendszer működésének szimulációja  MATHCAD vagy MATLAB programmal, majd később optikai tervezőrendszerrel (OSLO, CODE V.)

-           a diszperzió hatásának, valamint az egyéb anyagi és akusztooptikai hatások minél pontosabb modellezése az ultrarövid impulzusok szempontjából

-           kísérletek végzése kész elektro- illetve akusztooptikai eszközökön: mind spektrális, mind időtartományban jellemezni a kimeneti impulzusfolyamot, és az eszköz működését

-           részvétel az akusztooptikai eszközök és a meghajtó elektronika tervezésében

A feladatok egyaránt tartalmaznak számítógépes optikai tervezési, optikai méréstechnikai, optikai rendszerépítési és szimulációs, hardver és szoftverfejlesztési elemeket. A diplomamunka súlypontja a hallgató preferenciájától függően a fentiek valamelyikére helyezhető, de mindenképpen a teljes feladatkörbe be kell kapcsolódni.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu