Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Gonda Iván specializációja: Fizikus MSc - optika és fotonika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Koppa Pál
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: koppa@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kivetítő rendszerű gépjármű-kijelző kutatás-fejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A diplomamunka az Atomfizika Tsz. Optika laboratóriumában folyó 3 dimenziós képmegjelenítő kutatási projekthez kapcsolódik. A jelen munkaszakasz célja egy gépjárműbe építhető kompakt kivetítő rendszer vizsgálata, amely a vezető számára fontos vizuális információt a szélvédőre vetíti, vagy annak virtuális képét a vezető látóterében néhány méterrel az autó elé képezi le. A megoldás alapja egy kisméretű kivetítő (piko-projektor), valamint egy vagy több mikrostruktúrált optikai felület, amelyek a leképezést végzik.

A diplomamunka célja a rendszer modellezése és kísérleti vizsgálata a következő részfeladatok alapján: 

 

  • Retroreflektív illetve leképező optikai elrendezések vizsgálata
  • Retroreflektív illetve leképező mikrostruktúrák modellezése és kísérleti vizsgálata
  • A szélvédőn keletkező kettős visszaverődés („szellemkép”) megszüntetése
  • Részvétel az első kísérleti rendszer összeállításában

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu