Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Blaskó Márk specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Sarkadi Tamás
- tanszéke: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: docens
- email címe: sarkadi@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Spontán parametrikus lekonverziós kristályok gerjesztésére szolgáló fényforrás fejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A szakdolgozat téma az Atomfizika Tanszéken zajló kvantumoptikai kutatásokhoz, laborfejlesztésekhez kapcsolódik. A fejlesztések egyik célkitűzése, hogy összefonódott fotonpárokat előállító fényforrások épüljenek fel. Az ikerfotonok előállításakor a spontán parametrikus lekonverziót megvalósító kristály speciális gerjesztést igényel. A gerjesztést legtöbbször lézerdióda fényével oldják meg, azonban a diódalézer hullámhossza, teljesítmény- és módusstabilitása nagymértékben befolyásolja a kétfotonos jelenség létrejöttét, a keletkezett ikerfotonok irány- és hullámhossz szerinti eloszlását.

A szakdolgozatot író hallgató feladata, hogy állítson össze egy nemlineáris kristályok gerjesztésére szolgáló, lézerdiódán alapuló fényforrást. Gondoskodjon a lézerdióda stabilizált áramú meghajtásáról, valamint a dióda üzemi hőmérsékletének stabilizálásáról. Az elkészült fényforrás modul módusképét spektrométerrel analizálja, vizsgálja az üzemi paraméterek módusképre gyakorolt hatását. A kifejlesztett fényforrás segítségével gerjesszen nemlineáris kristályt, és vizsgálja meg, milyen hatékonysággal valósul meg a spontán parametrikus lekonverzió.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu