Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Kócziás Veronika specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Erdei Gábor
- tanszéke: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: docens
- email címe: erdei@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Fiziológiailag pontos statisztikus modell kifejlesztése az emberi szem képalkotási tulajdonságainak számítógépes szimulációjához
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az átlagos emberi szem optikai szimulációjára számos modell létezik a szakirodalomban. Egyesek a fényszórási tulajdonságokra, mások a színérzékelési, megint mások a széles látóterű vizsgálatra, balesetvédelemre stb. koncentrálnak. A szürkehályogműtétek során beültetésre kerülő műszemlencsék (intraocular lens, IOL) tervezéséhez és analíziséhez olyan modellre van szükség, amely a foveális (azaz a látótér közepén lévő legnagyobb felbontást biztosító) képalkotást tudja szimulálni geometriai optikai és skalár diffrakciós eszközökkel. Természetesen ilyen modellek is léteznek, azonban sajnálatos módon mindegyiknek van valami hibája: vagy paraxiális, vagy szférikus, vagy monokromatikus esetre korlátozódik csak az érvényességi területük. Ebből adódott az igény egy olyan szemmodell kialakítására, amely kb. ±0,5°-os tárgyszög-tartományban képes a szem modellezésére, korszerű szemorvosi mérésekből nyert paraméterek figyelembevételével.

 

A 2014-2018. között folytatott VKSZ-12-1-2013-80 sorszámú „A szürkehályog hatékony gyógyítását elősegítő orvostechnikai kutatás-fejlesztések” című projekt keretén belül az Atomfizika Tanszéken kidolgoztak egy olyan szemmodellt (BME-3A), amelyik Zemax OpticStudio tervezőkörnyezetben, átlagos látásélességű, egészséges fiatal szemek esetére megvalósítja a fenti célt, de a minden élő szemben más módon jelenlévő maradék képalkotási hibákat (törőerőhiba, asztigmatizmus, kóma, szférikus aberráció stb.) egyetlen mesterséges, kismértékű retina-defókusz alkalmazásával veszi figyelembe. Ennek az a következménye, hogy bár a kalibrációval beállított modell rendkívül pontos, még nem lehet IOL tervezésre használni, mert a retina nem az éleslátás pozíciójában van, hanem kissé hátrébb. A fix egyirányú defókuszt úgy lehet kiváltani, hogy az éleslátás pozíciójában lévő retinára szimmetrikus eloszlás szerint különböző mértékű és előjelű defókuszt generálunk, majd a kapott eredményeket inkoherensen összegezzük, ezzel modellezve a különböző emberek független szemének statisztikáját, és azok átlagos képminőségét.

 

A hallgató feladata a meglévő BME-3A szemmodell átalakítása, makrók készítése a különböző kiértékelési módok kiszámításához (MTF, PSF stb.), az optimális defókuszstatisztika meghatározása és a modell bekalibrálása szakirodalmi adatok alapján.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu