Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Galambos Máté specializációja: Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
A záróvizsgát szervező tanszék neve: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Sarkadi Tamás
- tanszéke: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: docens
- email címe: sarkadi@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Ikerfoton forrás fejlesztése szabadtéri kvantumkommunikációs kapcsolat létrehozásához
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A diplomatémán dolgozó hallgató az Atomfizika Tanszéken végzi munkáját, és együttműködik a HunQuTech projektben részt vevő kutatócsoportokkal. A kutatások egyik célja egy szabadtérben terjedő fotonokkal megvalósított kvantumos kulcsmegosztó rendszer fejlesztése.

A diplomamunka során a hallgató részt vesz a kulcsmegosztó rendszer kétfotonos fényforrásának fejlesztésében. Kiválasztja a távközlési kísérlet céljainak leginkább megfelelő ikerfotonkeltő módszert, és elvégzi a fényforrás fő komponenseinek optimálását, tervezését. Módszert dolgoz ki a fotonok optikai szálba csatolására. A kísérleti tapasztalatok felhasználásával részt vesz egy robosztus, hordozható ikerfotonkeltő fényforrás modul tervezésében, kivitelezésében, tesztelésében.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu