Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból
2. A tárgy angol címe Selected topics in the modern technologies
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE13AF04 KísérletiFizika3
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
-
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kiss Gábor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2007.11.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.03.31.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kísérleti fizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika (BSc) szak szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Mikrohullámú távolságérzékelés. Közlekedésbiztonsági és háztartási alkalmazások. A környezet energiájának hasznosítása, pl. napelemek, hangenergia, kis hőmérsékletkülönbségek felhasználása mobil eszközök üzemeltetésére. Nagy energiasűrűségű tüzelőanyagcellák, mint nem szennyező, nagyméretű és miniatűrizált energiaforrások. Szerves félvezetők, molekuláris elektronika. Szerves fényemittáló dióda, napelem, flexibilis képernyő. Szilárdtest gázérzékelők (elektromos ellenállás, ill. kilépési munka megváltozása alapján), égési folyamatok optimalizálására és környezetvédelmi célokra. Biológia szenzorok, inmobilizált proteinek, optikai és elektromos kiolvasás. Számítógépes szimuláció. Piezoelektromos mokromotorok. Mágneses érzékelők, óriás mágneses ellenállás, ezek számítástechnikai és biológiai felhasználásai. Hangolható lézerdiódák, távérzékelés, mini projektorok.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kijelölt írásos anyag elsajátítása vizsga-
időszakban
beszámoló
13. Pótlási lehetőségek
pótbeszámoló
14. Konzultációs lehetőségek
szükség esetén a hallgatókkal történő megegyezés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
12
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
54
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kiss Gábor
egyetemi docens
Atomfizika Tsz.
Dr. habil. Maximilian Fleischer
vezető kutató
Simens A G
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter