Akalmazott matematikus mesterképzés - operációkutatás specializáció (páratlan év) - Elméleti alapozás tárgykínálata (A) 20 kredit
TÍPUS Tárgynév KÓD 1. 2. 3. 4. Megjegyzés
ősz tavasz ősz tavasz
EA GY LAB köv kr EA GY LAB köv kr EA GY LAB köv kr EA GY LAB köv kr
      4 2 4 0 10 6 2 2 1 10                     Elméleti alapozásból maximum 20 kreditet kell teljesíteni. Az Operációkutatás, Optimalizálási modellek, Nemlineáris programozás és Variációszámítás és optimális irányítás tárgyak pótlása elengedhetetlen, amennyiben hasonló tárgyat nem tanultak a BSc képzés során. A tárgyak sorrendje lényeges, ez megegyezik a pótlás fontossági sorrendjével. Azok a hallgatók, akiknek az alapozó tárgyakból 20 kreditnél kevesebb teljesíteni valójuk van, a fennmaradó kredit-keretet választható szakmai tárgyakkal töltik ki, ezek elsősorban a Köt. vál. I, II tárgycsoport tárgyai közül kerüljenek ki, de a választás mindenképpen feleljen meg a kari honlapon található, az Elméleti alapozás kitöltéséről szóló szabályozásnak. A felveendő tárgyak pontos listáját a hallgató egyeztesse a specializáció felelősével. Funkcionálanalízis 1 angolul megy.
elm. alap Operációkutatás BMETE93AM19           2 2 0 v 5           2 2 0 v 5
elm. alap Optimalizálási modellek BMETE93AM16 2 0 2 f 4           2 0 2 f 4          
elm. alap Nemlineáris programozás BMETE93AM21           2 0 2 v 4           2 0 2 v 4
elm. alap Variációszámítás és optimális irányítás BMETE93AM22           2 2 0 v 4           2 2 0 v 4
elm. alap Numerikus analízis BMETE92AM43 2 2 2 f 6                              
elm. alap Analízis 2 BMETE92AM39           2 2 0 v 5                    
elm. alap Funkcionálanalízis 1 BMETE92AM57 4 0 0 v 4                              
Akalmazott matematikus mesterképzés - operációkutatás specializáció (páros év) - Szakmai törzsanyag tárgykínálata (B)35 kredit
      9 3 0 2 15 6 2 0 2 10 6 2 0 1 10 0 0 0 0 0 Lineáris programozás páratlan évben ősszel magyarul, míg páros évben ősszel angolul megy.                                                                                                                                                                                                            A szakmai törzsanyag tárgyaiból legalább 7 tárgyat kell teljesíteni úgy, hogy a felsorolt 4 tárgyat teljesíteni kell, és a maradék 3 tárgyat oly módon kell kiválasztani az Alkalmazott matematikus ill. Matematikus MSc (B) ill. (C) csoportbeli tárgyai közül, hogy az Algoritmuselmélet [1], Alkalmazott analízis [2], Diszkrét matematika [3], Operációkutatás [4], Sztochasztika [5] tematikus csoportok közül a 7 tárgy legalább 4-et lefedjen.
Szak. törzs. Lineáris programozás BMETE93MM01 3 1 0 v 5                              
Szak. törzs. Irányításelmélet BMETE93MM38           3 1 0 v 5                    
Szak. törzs. Játékelmélet BMETE93MM09 3 1 0 v 5                              
Szak. törzs. Statisztika és információelmélet BMETE95MM05           3 1 0 v 5                    
Szak. törzs. Kötelezően választható - nem operációkutatás   3 1 0 f 5           3 1 0 v 5           Kötelezően választható tárgyak.
Szak. törzs. Kötelezően választható - nem operációkutatás                       3 1 0 f 5          
Akalmazott matematikus mesterképzés - operációkutatás specializáció (páros év) - Specializáció tárgykínálata (C) 35 kredit
      4 0 0 1 4 3 1 6 1 11 5 1 6 0 12 4 2 0 2 8
Spec. tárgy Sztochasztikus programozás BMETE93MM05           3 1 0 v 5                     Globális optimalizálás angolul megy.                                                                                                                                                                                                                    Kötelezően választható tárgyak, (I) (diszkrét optimalizálás)  tárgycsoportból legalább 5, Kötelezően választható tárgyak, (II) (válogatott fejezetek az operációkutatásban) tárgycsoportból legalább 5 kreditet el kell végezni, a kettőből együtt legalább 13 kreditet.  A többi itt felsorolt tárgy elvégzése kötelező.
Spec. tárgy Globális optimalizálás BMETE93MM00                     3 1 0 f 5          
Spec. tárgy Operációkutatási programrendszerek BMETE93MM06                     0 0 2 f 2          
Spec. tárgy Kötelezően választható tárgyak I és II tárgycsoportból   2 0 0 v 3 0 0 2 f 2           2 2 0 v 5
Spec. tárgy Kötelezően választható tárgyak I és II tárgycsoportból                                 2 0 0 v 3
Spec. tárgy Témalabor 1 BMETE92MM01           0 0 4 f 4                    
Spec. tárgy Matematika modellalkotás 1 BMETE95MM01 2 0 0 f 1                              
Spec. tárgy Témalabor 2 BMETE92MM02                     0 0 4 f 4          
Spec. tárgy Matematika modellalkotás 2 BMETE95MM02                     2 0 0 f 1          
Alkalmazott matematikus mesterképzés - operációkutatás specializáció (páros év) - Választható tárgykínálata (D)   8 kredit szabadon választható + 2 kredit társtud/gazdtud. = 10 kredit  
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 2 0 0 6
  Szabadon választható                        4 0 0 f 4 2 2 0 f 4
  Kötelezően választható társadalom-tudományi vagy gazdaságtudományi tárgy                                 2 0 0 f 2
Alkalmazott matematikus mesterképzés - operációkutatás specializáció (páros év) -Diplomamunka         (E)        20 kredit
                0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 8 0 0 15
  Beszámoló BMETE90MM90           0 0 0 a 0                    
  Diplomamunka előkészítés BMETE90MM98                     0 2 0 f 5          
  Diplomamunka-készítés BMETE90MM95                               0 8 0 f 15    
  EA GY LAB köv kr EA GY LAB köv kr EA GY LAB köv kr EA GY LAB köv kr
összes: 17 5 4 3 29 15 5 8 4 31 15 5 6 1 31 8 12 0 2 29