A Fizikus mesterszak mintatanterve
        Kredit ütemezés     Specializációk Előkövetelmény, megjegyzés
  Tárgykód Típus Előírt kredit I II III IV Óra Nyelv NA OP KF NT OF  
Alapozó ismeretek: 8 kredit
Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy     2                        
Befektetések BMEGT35M004 KV     2     2/0/0/f   KV KV KV KV KV  
Numerikus módszerek  BMETE92MF00 K 6 6   KF   4/0/2/f   K K K K K  
Összes teljesítendő kredit (alapozó ismeretek)     8 6 2         - - - - -  
                               
Szakmai törzsanyag: 20 kredit
A fotonika alapjai BMETE12MF49 K/KV*   4       2/1/0/v   KV K KV KV KV  
Magfizika BMETE80MF61 K/KV*     4     2/1/0/v   KV KV KV K K  
Nanotechnológia és anyagtudomány BMETE11MF36 K/KV*   4       3/0/0/v   K KV KV KV KV  
Részecskefizika BMETE15MF43 KV   4       2/1/0/v angol KV KV KV KV KV  
Statisztikus fizika 2 BMETE15MF44 K/KV*   4       2/1/0/v angol KV KV K KV KV StatFiz1
Számítógépes szimuláció a fizikában BMETE15MF45 KV     4     2/1/0/f angol KV KV KV KV KV  
Kollokvium 1 BMETE15MF41 K 1   1     1/0/0/f magyar és angol K K K K K KvantumMecha1
Kollokvium 2 BMETE15MF42 K 1     1   1/0/0/f K K K K K KvantumMecha1
Fizika laboratórium NA BMETE11MF46     6       0/0/6/f   K          
Fizika laboratórium OP BMETE12MF64     6       0/0/6/f     K        
Fizika laboratórium KF BMETE11MF02     6       0/0/6/f       K      
Fizika laboratórium NT BMETE80MF01     6       0/0/6/f         K    
Fizika laboratórium OF BMETE80MF80       6     0/0/6/f           K  
Kredit ütemezés, szakmai törzsanyag (AF, KF, NT)     20 14 5 1       - - - -    
Kredit ütemezés, szakmai törzsanyag (OF)     8 11 1               -  
Differenciált szakmai ismeretek: 53 kredit
Önálló laboratórium 1  
Önálló laboratórium NA1 BMETE12MF71 K 7   7     0/0/7/f   K          
Önálló laboratórium OP1 BMETE12MF69 K 7   7     0/0/7/f     K        
Önálló laboratórium KF1 BMETE11MF07  K 7   7     0/0/7/f       K      
Önálló laboratórium NT1  BMETE80MF06 K 7   7     0/0/7/f         K    
Önálló laboratórium OF1  BMETE80MF86 K 7   7     0/0/7/f           K  
Önálló laboratórium 2  
Önálló laboratórium NA2 BMETE12MF72 K 13     13   0/0/13/f   K         ÖnállóLab NA1
Önálló laboratórium OP2 BMETE12MF70 K 13     13         K       ÖnállóLab OP1
Önálló laboratórium KF2 BMETE11MF32 K 13     13   0/0/13/f       K     ÖnállóLab KF1
Önálló laboratórium NT2  BMETE80MF52 K 13     13   0/0/13/f         K   ÖnállóLab NT1
Önálló laboratórium OF2 BMETE80MF72 K 13     13   0/0/13/f           K ÖnállóLab OF1
Szeminárium 1  
Szeminárium NA1 BMETE11MF47 K 2 2       0/2/0/f   K          
Szeminárium OP1 BMETE12MF65 K 2 2             K        
Szeminárium KF1 BMETE11MF03 K 2 2       0/2/0/f       K      
Szeminárium NT1  BMETE80MF02 K 2 2       0/2/0/f         K    
Szeminárium OF1  BMETE80MF81  K 2 2       0/2/0/f           K  
Szeminárium 2  
Szeminárium NA2 BMETE11MF48 K 2   2     0/2/0/f   K          
Szeminárium OP2 BMETE12MF66 K 2   2           K        
Szeminárium KF2 BMETE11MF04 K 2   2     0/2/0/f       K      
Szeminárium NT2 BMETE80MF03 K 2   2     0/2/0/f         K    
Szeminárium OF2 BMETE80MF82  K 2   2     0/2/0/f           K  
Szeminárium 3  
Szeminárium NA3 BMETE11MF49 K 2     2   0/2/0/f   K          
Szeminárium OP3 BMETE12MF67 K 2     2         K        
Szeminárium KF3 BMETE11MF05 K 2     2   0/2/0/f       K      
Szeminárium NT3 BMETE80MF04 K 2     2   0/2/0/f         K    
Szeminárium OF3 BMETE80MF83 K 2     2   0/2/0/f           K  
Szeminárium 4  
Szeminárium NA4 BMETE11MF50 K 0       0 0/2/0/a   K          
Szeminárium OP4 BMETE12MF68 K 0       0       K        
Szeminárium KF4 BMETE11MF06 K 0       0 0/2/0/a       K      
Szeminárium NT4 BMETE80MF05 K 0       0 0/2/0/a         K    
Szeminárium OF4 BMETE80MF84 K 0       0 0/2/0/a           K  
Specializációs tárgyak (NA, OP, KF, NT)     27 8 11 8                  
Specializációs tárgyak (OF)     14 8 5                  
Összes teljesítendő kredit (diff. szakmai ismeretek)   53                        
Diplomamunka-készítés : 30 kredit  
Diplomamunka-készítés NA BMETE12MF76           30 0/0/30/f   K         ÖnállóLab AF2 vagy NA2
Diplomamunka-készítés OP BMETE12MF75     K       ÖnállóLab AF2 vagy OP2
Diplomamunka-készítés KF BMETE11MF33       K     ÖnállóLab KF2
Diplomamunka-készítés NT BMETE80MF53         K   ÖnállóLab NT2 
Diplomamunka-készítés OF BMETE80MF71           K ÖnállóLab OF2 és [OF szigorlat]
                               
Szabadon választható tárgyak (NA, OP, KF, NT)   9   3 6                  
Szabadon választható tárgyak (OF)         9                
                               
Teljes képzés: 120 kredit     120 30 30 30 30                
Jelölések: 
NA: Nanotechnológia és anyagtudomány
OP: Optika és fotonika
KF: Kutatófizikus
NT: Nukleáris technika
OF: Orvosi fizika
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás