Kutatófizikus képzés specializációs tárgyai
  Ajánlott ütemezés    
Kötvál 8 11 8 0 27
Szabvál   3 6 0 9
 
    Kredit ütemezés  
  Tárgykód I II III IV Óra Nyelv Típus Előkövetelmény
Kritériumtárgyak                  
Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 0       0/0/0/a   K  
Szakmai gyakorlat KF BMETE11MF09     0   0/0/9/a   K Önálló laboratórium KF1
Specializációs tárgyak  
Kiemelt tárgycsoport Legalább 6 kredit teljesítendő -
Kvantumtérelmélet BMETE15MF46   6     3/2/0/v angol KV
Modern szilárdtestfizika BMETE11MF41 6       3/2/0/v angol KV
A klasszikus mezőelméletek geometriája BMETE94MM11     2   2/0/0/v angol KV
A nanofizika alapjai BMETE11MF37   4     3/0/0/v   KV
Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban BMETE11MF12   3     2/0/0/v angol KV
Dinamikai rendszerek BMETE93MM02   5     3/1/0/v angol/magyar KV
Elméleti nanofizika BMETE15MF47     4   2/1/0/v angol KV
Evolúciós játékelmélet BMETE15MF11   3     2/0/0/v angol KV
Fázisátalakulások BMETE15MF12   4     2/1/0/v angol KV
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 3       2/0/0/v   KV
Komplex hálózatok BMETE15MF38     3   2/0/0/v angol KV
Korrelációs módszerek a kvantumkémiában I. BMEVEFAA005     2   2/0/0/v angol KV
Kvantuminformatika BMETE11MF42     3   2/0/0/v angol KV
Kvantumoptika BMETE15MF49     4   2/1/0/v angol KV
Mágneses rezonancia BMETE11MF43   4     2/1/0/v angol KV
Mágnesség elmélete BMETE11MF44   4     2/1/0/v angol KV
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban  BMETE11MF39   4     3/0/0/v   KV
Soktestprobléma 1 BMETE15MF50   5     3/1/0/v angol KV
Szilárdtestek elektronszerkezete BMETE15MF51     4   2/1/0/v angol KV
Szupravezetés BMETE11MF45 3       2/0/0/v angol KV
Vektorterek a fizikában BMETE92AM24   2     2/0/0/f angol KV
Csoportelmélet fizikusoknak* BMETE11AF40 5       2/2/0/v   KV
Elektrodinamika 2* BMETE15AF34 2       2/0/0/v   KV
Elektrodinamika gyakorlat 2* BMETE15AF42 3       0/2/0/f   KV
Klasszikus és kvantumkáosz* BMETE15AF45   3     2/0/0/v magyar KV
Kvantummechanika 2* BMETE15AF36   2     2/0/0/v   KV
Kvantummechanika gyakorlat 2* BMETE15AF43   3     0/2/0/f   KV
Mechanika 2* BMETE15AF32   2     2/0/0/v   KV
Mechanika gyakorlat 2* BMETE15AF44   3     0/2/0/f   KV
Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása* BMETE11AF41 3       0/0/2/f   KV
Relativitáselmélet* BMETE15AF46 3       2/0/0/v   KV
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38   3     0/0/2/f   KV
Ajánlott szabadon választható szakmai tárgyak  
A sűrűségfunkcionál elmélet alapjai BMETE15MF15     3   2/0/0/v angol SZV
Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben BMETE12MF51     3   1/0/1/v   SZV
Egydimenziós rendszerek fizikája BMETE15MF05   3     2/0/0/v angol SZV
Hullámcsomag dinamikai módszerek a fizikában BMETE15MF52     3   2/0/0/v angol  SZV
Kvantum Monte Carlo módszerek BMETE15MF40     3   2/0/0/f angol  SZV
Kvantumelektronika BMETE12MF16     4   3/0/0/v   SZV
Lézerfizika BMETE12MF17   3     2/0/0/v   SZV
Mágnesség elmélete 2 BMETE11MF14     3   2/0/0/v angol SZV
Monte Carlo módszerek  BMETE80MF41 4       2/0/1/f   SZV
Rendezetlen rendszerek fizikája BMETE15MF53   4     2/1/0/v angol SZV
Soktestprobléma 2 BMETE15MF54     3   2/0/0/v angol SZV
Statisztikus térelmélet BMETE15MF39     3   2/0/0/v angol SZV
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39     3   0/0/2/f   SZV
Topologikus szigetelők BMETE11MF34     3   2/0/0/v angol SZV
Topologikus szigetelők 2 BMETE11MF35       3 2/0/0/v angol SZV
Véletlen mátrixelmélet és fizikai alkalmazásai BMETE15MF10     3   2/0/0/v angol SZV
*: a dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelezően választható szakmai tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás