Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Címcsökkenő sorrend Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgató Típus Félév
Kétdimenziós hybrid nanostruktúrák vizsgálata Makk Péter BME Fizika tanszék
Név: 
Pápai Tamás
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
2D anyagok felületeinek elméleti vizsgálata Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
3D holografikus szkenner Papp Zsolt Fizikai Int., Fizika Tsz.
Név: 
Szentes Kristóf Péter
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.
A radiális transzport hatása az elfutó elektron keletkezésre Dr. Gergő Pokol BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
A radiális transzport hatása az elfutó elektron populáció önkonzisztens modellezésére Dr. Gergő Pokol BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Agyi sugársebészeti technikák dozimetriai elemzése Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Kántor Bálint Márk
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2019/20/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Bodrog Bertalan
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Tomasik Máté
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése Dr. Maák Pál TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Dénes Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.
Alacsony hátterű gamma-spektrometriai mérőrendszer tervezése és optimalizálása törvényszéki és in-situ analitikai célokra Dr. Szalóki Imre Nukleáris Technikai Intézet, Atomenergetika Tanszék
Név: 
Szarvas Csongor
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Anomális Hall-effektus vizsgálata MOKE spektroszkópiával nem-kollineáris mágnesekben Bordács Sándor Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Átképezhetőségi kérdések a kvantum-termodinamikában dr. Tasnádi Tamás BME, Matematikai Intézet, Analízis Tsz. dr. Lévay Péter
Név: 
Kolok István Baksa
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
ATOMKI PET detektormodul felasználása gamma tomogfáfiára Légrády Dávid NTI
Név: 
Sáfrán Péter
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós plazmafizikai mérésekhez Anda Gábor Wigner RMI Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Egésztest besugárzási technikák vizsgálata Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Képíró Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Egocentrikus szociális hálózatok vizsgálata mesterséges intelligenciával Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Ferenczy Gergő
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Egydimenziós harmonikus csapdába zárt kölcsönható bozonok Monte Carlo szimulációja Töke Csaba BME Udvardi László
Név: 
Pataki Attila
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Exotikus állapotok hybrid nanopálca alapú áramkörökben Dr. Csonka Szabolcs BME Fizika tanszék
Név: 
Bodócs Mihály
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Fázisillesztés modellezése spontán parametrikus lekonverziós nemlineáris kristályokban Dr. Sarkadi Tamás TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Betz Roland
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Felszíni vizek aromás szénhidrogén tartalmának kimutatására alkalmas fluoreszcencia méréstechnika továbbfejlesztése Dr. Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Guba Márton
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására Dr. Maák Pál TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Poscher Richard
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Filamentumok vizsgálata sztellarátor plazmákban Kocsis Gábor Wigner Fizikai Kutatóközpont Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Fiziológiailag pontos statisztikus modell kifejlesztése az emberi szem képalkotási tulajdonságainak számítógépes szimulációjához Dr. Erdei Gábor TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Kócziás Veronika
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Fluoreszcens festékek felületanalitikai minősítése Homokiné dr. Krafcsik Olga Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2019/20/2.
Gd elektronszerkezetének vizsgálata beágyazásos sűrűségfunkcionál elmélet segítségével Udvardi László Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Horváth Levente
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Golyóhalom reaktorkoncepció egyszerűsített modellezése Dr. Kis Dániel Péter NTI Atomenergetika Tanszék
Név: 
Jánoki Mátyás
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Gömbfüggvények szerinti kifejtésen alapuló transzportközelítésekhez történő csoportállandó generálási lehetőségek összehasonlító elemzése Dr. Kis Dániel Péter Nukleáris Technikai Intézet Babcsány Boglárka
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Határréteg-turbulencia statisztikus vizsgálata szintetikus BES diagnosztikával Dr Pokol Gergő Nukleáris Technikai Intézet Asztalos Örs
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Határrétegplazma-turbulencia tanulmányozása szintetikus diagnosztikákkal Asztalos Örs Nukleáris Technikai Intézet Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Ikerfoton forrás fejlesztése szabadtéri kvantumkommunikációs kapcsolat létrehozásához Dr. Sarkadi Tamás TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Galambos Máté
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2019/20/2.
Integrálható modellek dinamikája Pozsgai Balázs Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
Név: 
Takács Attila
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Integrálható modellek dinamikája Pozsgai Balázs Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Kétdimenziós spin-pálya heterostruktúrák vizsgálata Makk Péter BME Fizika tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Kiégés-számítási modul készítése a KIKO3DMG kódhoz Pataki István Energiatudományi Kutatóközpont, Reaktoranalízis Laboratórium Szieberth Máté
Név: 
Sebestény Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Kivetítő rendszerű gépjármű-kijelző kutatás-fejlesztése Dr. Koppa Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Gonda Iván
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2019/20/2.
Kriogén pelletfelhő instabilitásának vizsgálata Szepesi Tamás Wigner Fizikai Kutatóközpont Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Különböző besugárzási technikák dozimetriai vizsgálata teljes központi idegrendszeri (CNS) tumorok esetén Dr. Pesznyak Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Koszta Enikő
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2019/20/2.
Kvantumcsatornák hibamentes kapacitása dr. Tasnádi Tamás BME, Matematikai Intézet, Analízis Tsz. dr. Lévay Péter
Név: 
Tóth Miklós
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Kvantumrendszerek nem-hermitikus dinamikája Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Lapos szupravezető tekercsek quench jelenségének végeselemes vizsgálata Dr. Pálfalvi Attila Furukawa Electric Technológiai Intézet Dr. Varga Gábor
Név: 
Kovács Péter Tamás
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Lokális spin-polarizált áram hatása felületi topologikus mágnesek spin dinamikájára Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Magasabb rendű spin-kölcsönhatások komplex mágneses struktúrákban Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Kovács Panna
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Mágneses gerjesztések időfüggő csatolás esetén Udvardi László Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Kiss Roberta Zsófia
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Mesterséges kristályok előállítása 2D anyagok heterostruktúráiban Nemes-Incze Péter Energiatudományi Kutatóközpont Csonka Szabolcs
Név: 
Csikai Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2019/20/2.
Michelson interferométer építése egyfotonos interferencia kísérletekhez Dr. Sarkadi Tamás TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Gyüre Noémi
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Mikrofluidikai csatornahálózattal integrált sejtvizsgáló mátrix kontrolált kémiai környezet kialakításához Dr. Fürjes Péter EK MFA Dr. Halbritter András Ernő
Név: 
Bató Lilia
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2019/20/2.
Mikrohullám-optika interfész hideg atomokkal Vukics András Wigner Fizikai Kutatóközpont
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Multiband képalkotás Philips Ingenia 3T MRI készüléken Gyebnár Gyula Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája Dr. Légrády Dávid
Név: 
Réti Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Nanoáramkörök vizsgálata rádiófrekvenciás módszerekkel Fülöp Gergő BME Fizika Tanszék
Név: 
Kalmár Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Nem-hermitikus dinamika egyszerű kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Oszcillonok dinamikája Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Nagy Botond
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Pikoszekundumos lézerdiódák és időkorrelált foton számlálók karakterizálása és klorofill fluoreszcencia élettartamok mérése Dr. Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Illés Levente
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
PIV vizsgálatok vízszintes áramlási csatornában Aszódi Attila Dr. BME NTI Yamaji Bogdán Dr.
Név: 
Szerbák Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Populáció-alapú szóráscsökkentési eljárások tesztelése korrelált mintákra Légrády Dávid NTI
Név: 
Bencs Kevin
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Radon aktivitáskoncentráció mérésének megvalósítása primer etalonnal Dr. Finta Viktória Budapest Főváros Kormányhivatala, Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály Dr. Pesznyák Csilla
Név: 
Kántor Márk Bálint
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2019/20/2.
Roncsolásmentes anyagvizsgálat mágneses módszerrel Dr. Kiss Gábor TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Réti Ferenc
Név: 
Filep Zsolt
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2019/20/2.
Röntgenberendezés spektrumának szűrőzése különböző sugárminőségek létrehozására Dr. Finta Viktória Budapest Főváros Kormányhivatala, Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály Dr. Pesznyák Csilla
Név: 
Tóth Bendegúz
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2019/20/2.
Spontán parametrikus lekonverziós kristályok gerjesztésére szolgáló fényforrás fejlesztése Dr. Sarkadi Tamás TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Blaskó Márk
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Studying structural disorder on molecular crystals by measuring total scattering diffraction pattern and computer modeling Temleitner László Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2019/20/2.
Sugárterápiás képfelvételek kvatitatív elemzése Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Tóth Bendegúz
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2019/20/2.
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata a hexaklór-etán plasztikus kristály fázisán Temleitner László Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Szilícium-dioxid rezisztív kapcsoló memóriák vizsgálata Dr. Halbritter András Ernő BME Fizika Tanszék
Név: 
Balázs Péter
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Szilíciumkristályban mesterségesen létrehozott hibák kiterjedésének vizsgálata Raman-spektroszkópiával Tóth Sára Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. Szász Krisztián
Név: 
Badeeb Leila
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2019/20/2.
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Kassai Zsófia Szonja
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.
Tranziens reaktorfizikai folyamatok modellezése végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kóddal Babcsány Boglárka Nukleáris Technikai Intézet Dr. Kis Dániel Péter
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.
Wigner-lánc kollektív alagutazásának elméleti vizsgálata Dr. Zaránd Gergely Attila Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Szombathy Dominik
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.