Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgatócsökkenő sorrend Típus
Részleges elektromos kisülés által keltett nagyfrekvenciás elektromos jelek keletkezésének elméleti vizsgálata és számítógépes azonosítása. Sólyom András Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nem-newtoni folyadékok folyási tulajdonságainak vizsgálata Börzsönyi Tamás Wigner Fizikai Kutatóközpont, Komplex Folyadékok Osztály Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nem-karteziánus MRI mérési eljárások rekonstruciója Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
GEM alapú nyomkövető részecskedetektorok fejlesztése CERN kísérletekhez Varga Dezső MTA Wigner FK dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Csatolt terek dinamikájának vizsgálata Márkus Ferenc Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Femtoszekundumos roncsolási küszöb vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Jenő fizikai Kutatóközpont dr. Maák Pál
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Dozimetriai felhasználásokra alkalmas digitális mikroszkóp felépítésének optimalizálása Hülber Erik Radosys KFt. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Társadalmi dilemmák többstratégiás modellekben Szabó György Komplex Rendszerek Csoportja, MTA EK MFA Tőke Csaba
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kivetítő rendszerű gépjármű-kijelző (Head-Up Display) kutatás fejlesztése Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Neutronaktivációs analízisben használt HPGe detektorok modellezése Monte Carlo szimulációval Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium Dóczi Rita
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Extrém rövid echoidejű mérések megvalósítása 3T klinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Kvantitatív B0 térképek készítése MR képalkotáshoz Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Hidrofil lencseanyagok duzzadási sebességének vizsgálata különböző hőmérsékleteken Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Bioszenzorikai vékonyrétegek nagyérzékenységű optikai vizsgálata Petrik Péter Természettudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Dr. Beleznai Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Tranziens folyamatok vizsgálata atomerő mikroszkópiával folyadék közegben Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Speciális célú rádiófrekvenciás gerjesztő pulzusok tervezése MR képalkotáshoz Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Szilícium-karbid nanorészecskék előállítása és jellemzése modern optikai módszerekkel Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Mátrixba rendezett akuszto-optikai eltérítő kristályok hűtésének elméleti és kísérleti vizsgálata Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Kétlépéses stratégiák az evolúciós játékelméletben Szabó György Komplex Rendszerek Csoportja, MTA EK MFA Tőke Csaba
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szilárdtest nanopórus membránok kialakítása nanofabrikációs eljárásokkal, valamint minősítésük elektromos módszerekkel Dr. Fürjes Péter MTA EK MFA Mikrotechnológiai és Félvezető Karakterizáció Osztály Dr. Halbritter András Ernő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Mágneses rezoncia spektroszkópián alapuló képalkotó berendezés fejlesztése Simon Ferenc Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Prompt-gamma spektrumok modellezése geant4 Monte Carlo szimulációval Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium Dóczi Rita
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Fáziskontraszt MR angiográfia megvalósítása 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Kvantitatív gerjesztési (B1) térképek készítése MR képalkotáshoz Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Fonon-hidrodinamikai modellek Márkus Ferenc Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Az időbeli rendezetlenség vizsgálata agyhálózati modellekben Ódor Géza MTA - MFA, Komplex Rendszerek Osztálya Varga Imre
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
INVERZ SZÓRÁS ELMÉLET FEJLESZTÉSE EFFEKTÍV KÖLCSÖNHATÁSOK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL Apagyi Barnabás Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nanomechanikai tulajdonságok mérése atomerő mikroszkópiával Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Szociális hálózatok modellezése Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Másodrendű shim eljárás kidolgozása 3T preklinikai MRI készülékre Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Új típusú neurologiai vizsgálatok tervezése MRI-vel preklinikai munkakörnyezetben Dr. Szigeti Krisztián SE Biofizkai és Sugárbiológiai Intézet Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Spinortenzoros nulla spinű relativisztikus kvantummechanika Fülöp Tamás BME GPK Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Takács Gábor
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Extrém terahertzes források dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Kvantum-információelmélet Mosonyi Milán Matematikai Intézet,Analízis Tanszék Lévay Péter Pál
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szuszceptibilitás-súlyozott képalkotás megvalósítása 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Filamentumok vizsgálata W7-X sztellarátoron Dr. Kocsis Gábor MTA Wigner FK RMI Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek előállítása és vizsgálata optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
A szinkronizációs fázisátalakulás vizsgálata hálózati modellekben Ódor Géza MTA - MFA, Komplex Rendszerek Osztálya Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Piezoelektromos nanoszál alapú mechanikai érzékelők minősítése Dr. Volk János MTA EK MFA Mikrotechnológiai és Félvezető Karakterizáció Osztály Dr. Halbritter András Ernő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Egyedi szerves molekulákból kialakított nanovezetékek kísérleti vizsgálata Halbritter András Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Balanced steady state mérési eljárás megvalósítása 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Anyagok extrém terahertzes térben dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Kvázi-stacionárius állapotok intenzív elektromágneses térben Dr. Kis Dániel Péter NTI Atomenergetika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése Károlyi György Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Örvényáramok karakterizálása 3T preklinikai MRI készüléken Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nanoszál vezérelt vegyületfélvezető tranzisztor alapú érzékelők Dr. Volk János MTA EK MFA Mikrotechnológiai és Félvezető Karakterizáció Osztály Dr. Halbritter András Ernő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
GPU alapő MC reaktordinamikai kód verifikációja Dr. Légrády Dávid Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Gradiens nemlinearitásból fakadó MR képtorzítások korrekciója Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Hidrofil lencseanyagok törésmutatójának vizsgálata diffrakciós módszerrel folyadékban Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Önszerveződés fúziós plazmában Dr. Zoletnik Sándor MTA Wigner FK RMI Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr. Réti Ferenc Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Neutroncsillagok állapotegyenlete és a tömeg-sugár összefüggés Vasúth Mátyás MTA Wigner FK Takács Gábor
Név: 
Galbicsek Nikolett
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nemegyensúlyi időfejlődés spinláncokon Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Pristyák Levente
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Rezisztív kapcsolások dinamikájának kísérleti vizsgálata Nb2O5 nanokontaktusokban Dr. Csontos Miklós Fizikai Intézet / Fizika Tanszék
Név: 
Molnár Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nb2O5 nanokontaktusok memrisztív kapcsolási jelenségeinek kísérleti vizsgálata Dr. Csontos Miklós Fizikai Intézet / Fizika Tanszék
Név: 
Török Tímea Nóra
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Tóriumos üzemanyagciklusú SCWR teljesítmény-eloszlásának vizsgálata csatolt reaktorfizikai-termohidraulikai számításokkal Dr. Fehér Sándor Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Ványi András Szabolcs
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Szuperkritikus nyomású vízzel hűtött, tórium-urán üzemanyagciklusú reaktor teljesítmény-eloszlásának vizsgálata Dr. Fehér Sándor Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Szabó Gergely
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Nem-kollineáris mágneses rendszerek vizsgálata relativisztikus KKR módszerrel Szunyogh László Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Nyári Bendegúz Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Munka statisztika nano-rendszerekben Dr. Zaránd Gergely BME Fizikai Intézete, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Grabarits András József
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Ultragyors fotoemisszió plazmonikus fém nanorészecskékről Dr. Rácz Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Sepsi Örs
Név: 
Éles Bálint Máté
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Időfelbontott mikrohullámú méréstechnika fejlesztése ultragyors modulációs technikával Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Sági Olivér
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szupravezetők transzporttulajdonságainak vizsgálata mikrohullámú méréstechnikával Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Csősz Gábor
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Optikailag detektált mágneses rezonancia berendezés fejlesztése Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Kollarics Sándor
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Spin dinamika topologikus rendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Okvátovity Zoltán
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nem-ábeli mértékelméletek vizsgálata rácson Nógrádi Dániel ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék Szunyogh László
Név: 
Varga Zoltán
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kvantum számítógépek Mosonyi Milán BME, Matematikai Intézet,Analízis tanszék Dr. Lévay Péter Pál
Név: 
Sulyok Bendegúz
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Felületi törvény egydimenziós spinrendszerekben Vrana Péter BME, Matematikai Intézet, Geometria Tanszék Lévay Péter Pál
Név: 
Vörös Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Versengő populációk térben explicit modellezése Meszéna Géza ELTE TTK, Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék Udvardi László
Név: 
Kovács Bianka
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Skyrmion fázis stabilitása axiális anizotrópia esetén Kézsmárki István BME Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Szigeti Bertalan György
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Maláriapigment-kristályok mágneses szeparációja Orbánová Agnesa Fizikai Intézet/Fizika Tanszék
Név: 
Mucza Szilvia
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
A kvarckristály mikromérleg mérőrendszer fejlesztése Kézsmárki István BME Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Prok Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
A mágneses fázisdiagram feltérképezése a lyukas spinell szerkezetű GaMo4S8 kristályokban Butykai Ádám Fizika
Név: 
Balogh László
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kvantum-információelmélet és termodinamika Mosonyi Milán BME, Matematikai Intézet,Analízis tanszék Dr. Lévay Péter Pál
Név: 
Bunth Gergely
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kvantum kriptográfia Mosonyi Milán BME, Matematikai Intézet,Analízis tanszék Dr. Lévay Péter Pál
Név: 
Janecska Máté István
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Terek csatolása Márkus Ferenc Fizika Tanszék
Név: 
Szegleti András
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
A Hartree–Fock és a multikonfigurációs SCF módszer egyenleteinek hatékony megoldása megbízhatósági tartomány módszerekkel Kállay Mihály VBK, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Udvardi László
Név: 
Csóka József
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Zajmérés fejlesztése Dr. Halbritter András Ernő Fizika Tanszék
Név: 
Krisztián Dávid
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kapacitásmérésen alapuló pásztázó szondás mikroszkóp fejlesztése Dr. Halbritter András Ernő Fizika Tanszék
Név: 
Vargha Noémi
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Piros Réka
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Kvantumbitek szilárdtestekben Pályi András Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Gorjanácz Gabriella
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Garai Zoltán
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Bánhegyi Balázs
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Orvosbiológiai célú lágy anyagok szerkezetvizsgálata kisszögű röntgenszórással Varga Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont Dóczi Rita
Név: 
Milecz-Mitykó Richard
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Testhőmérséklet belső eloszlásának mérése Gyöngy Miklós Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ITK Dóczi Rita
Név: 
Bakacs Eszter Katalin
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
GPU alapú MC reaktordinamikai kód szóráscsökkentési keretrendszerének fejlesztése Dr. Légrády Dávid Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Kicsiny Péter
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Optikai alkatrészek felületalak hibáinak részletes modellezése- Detailed modelling of surface irregularities of optical components Erdei Gábor Atomfizika Tanszék Erdei Gábor
Név: 
Buttinger Milán Béla
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Ultrarövid lézerimpulzusok által dielektrikumokban indukálható áram vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Jenő fizikai Kutatóközpont dr. Maák Pál
Név: 
Bedőházi Zsolt
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Lézerrezonátor és nemlineáris optikai jelenségek modellezése végeselem módszer segítségével Beleznai Szabolcs Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Kovács Martin
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Fotonikus kristály modellezése végeselem módszer segítségével Beleznai Szabolcs Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Egri Dávid
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Optikai szál modellezése végeselem módszer segítségével Beleznai Szabolcs Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Maróti Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Az emberi szem fényszórási folyamatainak vizsgálata hullámfrontszenzoros mérőberendezéssel Erdei Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Holló Csaba Tamás
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Pataki Dávid
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr Kiss Gábor, Sebők Béla (társtémavezető) Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Ágostházy Orsolya
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Az ultrahang képalkotásban használt kontrasztanyagok fizikája Dóczi Rita NTI
Név: 
Dicső Zoltán
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szitanyomással létrehozott autóipari számlapok optikai tulajdonságainak vizsgálata, festékréteg-rendszerek optikai modellezése Varga-Umbrich Károly Robert Bosch Kft Sarkadi Tamás
Név: 
Kis Enikő
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Az ELM instabilitásokhoz kapcsolódó magnetohidrodinamikai perturbációk jellemzése a KSTAR tokamakban Dr. Zoletnik Sándor MTA Wigner FK RMI Dr. Pokol Gergő
Név: 
Zsuga Lilla Veronika
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Chimera állapotok az evolúciós játékelméletben Szabó György Komplex Rendszerek Csoportja, MTA EK MFA Tőke Csaba
Név: 
Rábai Domonkos
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Apodizációs eljárások vizsgálata MRI rekonstrukcióhoz Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
Név: 
Demeter Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Hall-effektusok Márkus Ferenc Fizika Tanszék
Név: 
Juhász Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantumelektronikai áramkörök vizsgálata reflektometriával Csonka Szabolcs Fizika Tanszék
Név: 
Németh Péter
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
BiTeI/grafén hibrid nanoáramkörök készítése és vizsgálata Csonka Szabolcs BME FIzika Tanszék
Név: 
Szentpéteri Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
hBN - InAs hibrid nanoáramkörök vizsgálata  Lukács István (belső konzulens: Csonka Szabolcs) MTA EK MFA
Név: 
Frank György
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Ferromágneshez csatolt mesterséges atomok vizsgálata Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
Név: 
Sütő Máté
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Vékony InP szakaszokkal rendelkező InAs nanopálcák vizsgálata Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
Név: 
Kürtössy Olivér Csaba
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Lokálisan hangolható hBN/grafén szendvics szerkezetek készítése és vizsgálata Csonka Szabolcs BME FIzika Tanszék
Név: 
Kedves Máté
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Áramlások vizsgálata digitális képelemzésel Börzsönyi Tamás Wigner Fizikai Kutatóközpont, Komplex Folyadékok Osztály Török János
Név: 
Nagy Viktor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Életkor becslése szociális hálózatok gépi optimalizációs módszerekkel Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Pongó Tivadar
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Erősen gyorsított fMRI vizsgálatok érzékenysége az alkalmazott hemodinamikai modellre Hermann Petra MTA TTK Dr. Légrády Dávid
Név: 
Darányi Virág
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Poisson statisztikájú ML-EM rekonstrukció konvergenciatulajdonságainak javítása Dr. Légrády Dávid Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Somai Vencel
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Compressed sensing rekonstrukció megvalósítása MRI képalkotáshoz Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
Név: 
Veitz Kristóf Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Optikai szál alapú vízminőség-vizsgáló szenzor vizsgálata és fejlesztése dr. Barócsi Attila BME TTK Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Csősz Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Beültethető lencsék optikai tulajdonságait mérő készülékek tesztelése és optimalizálása, a mérési adatok kiértékelése dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Ujhelyi Ferenc
Név: 
Sulyok Ábel
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Relaxációs idők kvantitatív térképezése MR képalkotással Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
Név: 
Sztrinkó András Gergő
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Az ISP-7 kísérlet modellezése az APROS kóddal Csige András BME NTI
Név: 
Ujváry Patrik Richárd
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Speciális célú rádiófrekvenciás gerjesztő pulzusok tervezése MR képalkotáshoz Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
Név: 
Hajdu István
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Sugárterápiás Monte Carlo szimulációs kód fejlesztése GPU architektúrára teleterápiás alkalmazások esetén Légrády Dávid NTI
Név: 
Berczédi Balázs
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Parallel Imaging rekonstrukció megvalósítása MRI képalkotáshoz Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
Név: 
Roberts Vivienne
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Parallel Imaging rekonstrukció megvalósítása MRI képalkotáshoz Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
Név: 
Homolya István
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Stefan-Boltzmann-típusú térbeli nemlineáris sugárzási feladat numerikus vizsgálata Karátson János Matematikai Intézet, Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék, ELTE TTK Varga Gábor
Név: 
Bánovics-Angyal Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kiégett fűtőelemek előéletének meghatározása gamma-spektrometriával Dr. Kocsonya András MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Sugárbiztonsági Laboratórium Dr. Szalóki Imre
Név: 
Kirchknopf Péter
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Egyszerre többszeletes MR képalkotás rekonstrukciós eljárásainak vizsgálata Kettinger Ádám NTI Dr. Légrády Dávid
Név: 
Balogh Ferenc
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Zárt kvantum rendszerek nemegyensúlyi dinamikája Kormos Márton Fizika Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Hódsági Kristóf
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus