Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézetecsökkenő sorrend Konzulens Hallgató Típus
Felületi törvény egydimenziós spinrendszerekben Vrana Péter BME, Matematikai Intézet, Geometria Tanszék Lévay Péter Pál
Név: 
Vörös Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Optikai alkatrészek felületalak hibáinak részletes modellezése- Detailed modelling of surface irregularities of optical components Erdei Gábor Atomfizika Tanszék Erdei Gábor
Név: 
Buttinger Milán Béla
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Ferromágneshez csatolt mesterséges atomok vizsgálata Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
Név: 
Sütő Máté
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Lokálisan hangolható hBN/grafén szendvics szerkezetek készítése és vizsgálata Csonka Szabolcs BME FIzika Tanszék
Név: 
Kedves Máté
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
BiTeI/grafén hibrid nanoáramkörök készítése és vizsgálata Csonka Szabolcs BME FIzika Tanszék
Név: 
Szentpéteri Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Vékony InP szakaszokkal rendelkező InAs nanopálcák vizsgálata Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
Név: 
Kürtössy Olivér Csaba
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Skyrmion fázis stabilitása axiális anizotrópia esetén Kézsmárki István BME Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Szigeti Bertalan György
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
A kvarckristály mikromérleg mérőrendszer fejlesztése Kézsmárki István BME Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Prok Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Munka statisztika nano-rendszerekben Dr. Zaránd Gergely BME Fizikai Intézete, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Grabarits András József
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Spinortenzoros nulla spinű relativisztikus kvantummechanika Fülöp Tamás BME GPK Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Takács Gábor
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Az ISP-7 kísérlet modellezése az APROS kóddal Csige András BME NTI
Név: 
Ujváry Patrik Richárd
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Optikai szál alapú vízminőség-vizsgáló szenzor vizsgálata és fejlesztése dr. Barócsi Attila BME TTK Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Csősz Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Kvantum számítógépek Mosonyi Milán BME, Matematikai Intézet,Analízis tanszék Dr. Lévay Péter Pál
Név: 
Sulyok Bendegúz
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantum-információelmélet és termodinamika Mosonyi Milán BME, Matematikai Intézet,Analízis tanszék Dr. Lévay Péter Pál
Név: 
Bunth Gergely
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kvantum kriptográfia Mosonyi Milán BME, Matematikai Intézet,Analízis tanszék Dr. Lévay Péter Pál
Név: 
Janecska Máté István
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nemegyensúlyi időfejlődés spinláncokon Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Pristyák Levente
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Életkor becslése szociális hálózatok gépi optimalizációs módszerekkel Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Pongó Tivadar
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szociális hálózatok modellezése Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
INVERZ SZÓRÁS ELMÉLET FEJLESZTÉSE EFFEKTÍV KÖLCSÖNHATÁSOK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL Apagyi Barnabás Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Spin dinamika topologikus rendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Okvátovity Zoltán
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nem-kollineáris mágneses rendszerek vizsgálata relativisztikus KKR módszerrel Szunyogh László Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Nyári Bendegúz Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nem-ábeli mértékelméletek vizsgálata rácson Nógrádi Dániel ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék Szunyogh László
Név: 
Varga Zoltán
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Versengő populációk térben explicit modellezése Meszéna Géza ELTE TTK, Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék Udvardi László
Név: 
Kovács Bianka
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
A mágneses fázisdiagram feltérképezése a lyukas spinell szerkezetű GaMo4S8 kristályokban Butykai Ádám Fizika
Név: 
Balogh László
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Részleges elektromos kisülés által keltett nagyfrekvenciás elektromos jelek keletkezésének elméleti vizsgálata és számítógépes azonosítása. Sólyom András Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Lézerrezonátor és nemlineáris optikai jelenségek modellezése végeselem módszer segítségével Beleznai Szabolcs Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Kovács Martin
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Kivetítő rendszerű gépjármű-kijelző (Head-Up Display) kutatás fejlesztése Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Hidrofil lencseanyagok duzzadási sebességének vizsgálata különböző hőmérsékleteken Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Tranziens folyamatok vizsgálata atomerő mikroszkópiával folyadék közegben Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Szilícium-karbid nanorészecskék előállítása és jellemzése modern optikai módszerekkel Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Mátrixba rendezett akuszto-optikai eltérítő kristályok hűtésének elméleti és kísérleti vizsgálata Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Beültethető lencsék optikai tulajdonságait mérő készülékek tesztelése és optimalizálása, a mérési adatok kiértékelése dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Ujhelyi Ferenc
Név: 
Sulyok Ábel
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Nanomechanikai tulajdonságok mérése atomerő mikroszkópiával Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Piros Réka
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr Kiss Gábor, Sebők Béla (társtémavezető) Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Ágostházy Orsolya
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Az emberi szem fényszórási folyamatainak vizsgálata hullámfrontszenzoros mérőberendezéssel Erdei Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Holló Csaba Tamás
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek előállítása és vizsgálata optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Optikai szál modellezése végeselem módszer segítségével Beleznai Szabolcs Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Maróti Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Bánhegyi Balázs
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Pataki Dávid
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Fotonikus kristály modellezése végeselem módszer segítségével Beleznai Szabolcs Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Egri Dávid
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Garai Zoltán
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Hidrofil lencseanyagok törésmutatójának vizsgálata diffrakciós módszerrel folyadékban Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr. Réti Ferenc Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Zárt kvantum rendszerek nemegyensúlyi dinamikája Kormos Márton Fizika Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Hódsági Kristóf
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Csatolt terek dinamikájának vizsgálata Márkus Ferenc Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Fonon-hidrodinamikai modellek Márkus Ferenc Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantumelektronikai áramkörök vizsgálata reflektometriával Csonka Szabolcs Fizika Tanszék
Név: 
Németh Péter
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kapacitásmérésen alapuló pásztázó szondás mikroszkóp fejlesztése Dr. Halbritter András Ernő Fizika Tanszék
Név: 
Vargha Noémi
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Terek csatolása Márkus Ferenc Fizika Tanszék
Név: 
Szegleti András
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Egyedi szerves molekulákból kialakított nanovezetékek kísérleti vizsgálata Halbritter András Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Zajmérés fejlesztése Dr. Halbritter András Ernő Fizika Tanszék
Név: 
Krisztián Dávid
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Hall-effektusok Márkus Ferenc Fizika Tanszék
Név: 
Juhász Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Időfelbontott mikrohullámú méréstechnika fejlesztése ultragyors modulációs technikával Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Sági Olivér
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Mágneses rezoncia spektroszkópián alapuló képalkotó berendezés fejlesztése Simon Ferenc Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Optikailag detektált mágneses rezonancia berendezés fejlesztése Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Kollarics Sándor
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szupravezetők transzporttulajdonságainak vizsgálata mikrohullámú méréstechnikával Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Csősz Gábor
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Rezisztív kapcsolások dinamikájának kísérleti vizsgálata Nb2O5 nanokontaktusokban Dr. Csontos Miklós Fizikai Intézet / Fizika Tanszék
Név: 
Molnár Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nb2O5 nanokontaktusok memrisztív kapcsolási jelenségeinek kísérleti vizsgálata Dr. Csontos Miklós Fizikai Intézet / Fizika Tanszék
Név: 
Török Tímea Nóra
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantumbitek szilárdtestekben Pályi András Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Gorjanácz Gabriella
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Maláriapigment-kristályok mágneses szeparációja Orbánová Agnesa Fizikai Intézet/Fizika Tanszék
Név: 
Mucza Szilvia
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Társadalmi dilemmák többstratégiás modellekben Szabó György Komplex Rendszerek Csoportja, MTA EK MFA Tőke Csaba
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kétlépéses stratégiák az evolúciós játékelméletben Szabó György Komplex Rendszerek Csoportja, MTA EK MFA Tőke Csaba
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Chimera állapotok az evolúciós játékelméletben Szabó György Komplex Rendszerek Csoportja, MTA EK MFA Tőke Csaba
Név: 
Rábai Domonkos
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Stefan-Boltzmann-típusú térbeli nemlineáris sugárzási feladat numerikus vizsgálata Karátson János Matematikai Intézet, Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék, ELTE TTK Varga Gábor
Név: 
Bánovics-Angyal Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantum-információelmélet Mosonyi Milán Matematikai Intézet,Analízis Tanszék Lévay Péter Pál
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nem-karteziánus MRI mérési eljárások rekonstruciója Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Extrém rövid echoidejű mérések megvalósítása 3T klinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Speciális célú rádiófrekvenciás gerjesztő pulzusok tervezése MR képalkotáshoz Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Fáziskontraszt MR angiográfia megvalósítása 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Másodrendű shim eljárás kidolgozása 3T preklinikai MRI készülékre Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Szuszceptibilitás-súlyozott képalkotás megvalósítása 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Balanced steady state mérési eljárás megvalósítása 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Parallel Imaging rekonstrukció megvalósítása MRI képalkotáshoz Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
Név: 
Roberts Vivienne
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Compressed sensing rekonstrukció megvalósítása MRI képalkotáshoz Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
Név: 
Veitz Kristóf Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Az időbeli rendezetlenség vizsgálata agyhálózati modellekben Ódor Géza MTA - MFA, Komplex Rendszerek Osztálya Varga Imre
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
A szinkronizációs fázisátalakulás vizsgálata hálózati modellekben Ódor Géza MTA - MFA, Komplex Rendszerek Osztálya Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
hBN - InAs hibrid nanoáramkörök vizsgálata  Lukács István (belső konzulens: Csonka Szabolcs) MTA EK MFA
Név: 
Frank György
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Szilárdtest nanopórus membránok kialakítása nanofabrikációs eljárásokkal, valamint minősítésük elektromos módszerekkel Dr. Fürjes Péter MTA EK MFA Mikrotechnológiai és Félvezető Karakterizáció Osztály Dr. Halbritter András Ernő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Piezoelektromos nanoszál alapú mechanikai érzékelők minősítése Dr. Volk János MTA EK MFA Mikrotechnológiai és Félvezető Karakterizáció Osztály Dr. Halbritter András Ernő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Nanoszál vezérelt vegyületfélvezető tranzisztor alapú érzékelők Dr. Volk János MTA EK MFA Mikrotechnológiai és Félvezető Karakterizáció Osztály Dr. Halbritter András Ernő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Neutronaktivációs analízisben használt HPGe detektorok modellezése Monte Carlo szimulációval Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium Dóczi Rita
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Prompt-gamma spektrumok modellezése geant4 Monte Carlo szimulációval Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium Dóczi Rita
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Kiégett fűtőelemek előéletének meghatározása gamma-spektrometriával Dr. Kocsonya András MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Sugárbiztonsági Laboratórium Dr. Szalóki Imre
Név: 
Kirchknopf Péter
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Orvosbiológiai célú lágy anyagok szerkezetvizsgálata kisszögű röntgenszórással Varga Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont Dóczi Rita
Név: 
Milecz-Mitykó Richard
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Gradiens nemlinearitásból fakadó MR képtorzítások korrekciója Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Parallel Imaging rekonstrukció megvalósítása MRI képalkotáshoz Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
Név: 
Homolya István
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantitatív B0 térképek készítése MR képalkotáshoz Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Apodizációs eljárások vizsgálata MRI rekonstrukcióhoz Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
Név: 
Demeter Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantitatív gerjesztési (B1) térképek készítése MR képalkotáshoz Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Erősen gyorsított fMRI vizsgálatok érzékenysége az alkalmazott hemodinamikai modellre Hermann Petra MTA TTK Dr. Légrády Dávid
Név: 
Darányi Virág
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Relaxációs idők kvantitatív térképezése MR képalkotással Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
Név: 
Sztrinkó András Gergő
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Speciális célú rádiófrekvenciás gerjesztő pulzusok tervezése MR képalkotáshoz Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
Név: 
Hajdu István
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Örvényáramok karakterizálása 3T preklinikai MRI készüléken Kettinger Ádám MTA TTK Dr. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Ultragyors fotoemisszió plazmonikus fém nanorészecskékről Dr. Rácz Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Sepsi Örs
Név: 
Éles Bálint Máté
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
GEM alapú nyomkövető részecskedetektorok fejlesztése CERN kísérletekhez Varga Dezső MTA Wigner FK dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Neutroncsillagok állapotegyenlete és a tömeg-sugár összefüggés Vasúth Mátyás MTA Wigner FK Takács Gábor
Név: 
Galbicsek Nikolett
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Az ELM instabilitásokhoz kapcsolódó magnetohidrodinamikai perturbációk jellemzése a KSTAR tokamakban Dr. Zoletnik Sándor MTA Wigner FK RMI Dr. Pokol Gergő
Név: 
Zsuga Lilla Veronika
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Filamentumok vizsgálata W7-X sztellarátoron Dr. Kocsis Gábor MTA Wigner FK RMI Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Önszerveződés fúziós plazmában Dr. Zoletnik Sándor MTA Wigner FK RMI Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Femtoszekundumos roncsolási küszöb vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Jenő fizikai Kutatóközpont dr. Maák Pál
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Ultrarövid lézerimpulzusok által dielektrikumokban indukálható áram vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Jenő fizikai Kutatóközpont dr. Maák Pál
Név: 
Bedőházi Zsolt
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Sugárterápiás Monte Carlo szimulációs kód fejlesztése GPU architektúrára teleterápiás alkalmazások esetén Légrády Dávid NTI
Név: 
Berczédi Balázs
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Az ultrahang képalkotásban használt kontrasztanyagok fizikája Dóczi Rita NTI
Név: 
Dicső Zoltán
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Egyszerre többszeletes MR képalkotás rekonstrukciós eljárásainak vizsgálata Kettinger Ádám NTI Dr. Légrády Dávid
Név: 
Balogh Ferenc
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvázi-stacionárius állapotok intenzív elektromágneses térben Dr. Kis Dániel Péter NTI Atomenergetika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
GPU alapú MC reaktordinamikai kód szóráscsökkentési keretrendszerének fejlesztése Dr. Légrády Dávid Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Kicsiny Péter
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Tóriumos üzemanyagciklusú SCWR teljesítmény-eloszlásának vizsgálata csatolt reaktorfizikai-termohidraulikai számításokkal Dr. Fehér Sándor Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Ványi András Szabolcs
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Poisson statisztikájú ML-EM rekonstrukció konvergenciatulajdonságainak javítása Dr. Légrády Dávid Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Somai Vencel
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Szálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése Károlyi György Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szuperkritikus nyomású vízzel hűtött, tórium-urán üzemanyagciklusú reaktor teljesítmény-eloszlásának vizsgálata Dr. Fehér Sándor Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Szabó Gergely
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
GPU alapő MC reaktordinamikai kód verifikációja Dr. Légrády Dávid Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Testhőmérséklet belső eloszlásának mérése Gyöngy Miklós Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ITK Dóczi Rita
Név: 
Bakacs Eszter Katalin
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Extrém terahertzes források dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Anyagok extrém terahertzes térben dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Dozimetriai felhasználásokra alkalmas digitális mikroszkóp felépítésének optimalizálása Hülber Erik Radosys KFt. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Szitanyomással létrehozott autóipari számlapok optikai tulajdonságainak vizsgálata, festékréteg-rendszerek optikai modellezése Varga-Umbrich Károly Robert Bosch Kft Sarkadi Tamás
Név: 
Kis Enikő
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Új típusú neurologiai vizsgálatok tervezése MRI-vel preklinikai munkakörnyezetben Dr. Szigeti Krisztián SE Biofizkai és Sugárbiológiai Intézet Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Bioszenzorikai vékonyrétegek nagyérzékenységű optikai vizsgálata Petrik Péter Természettudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Dr. Beleznai Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
A Hartree–Fock és a multikonfigurációs SCF módszer egyenleteinek hatékony megoldása megbízhatósági tartomány módszerekkel Kállay Mihály VBK, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Udvardi László
Név: 
Csóka József
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nem-newtoni folyadékok folyási tulajdonságainak vizsgálata Börzsönyi Tamás Wigner Fizikai Kutatóközpont, Komplex Folyadékok Osztály Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Áramlások vizsgálata digitális képelemzésel Börzsönyi Tamás Wigner Fizikai Kutatóközpont, Komplex Folyadékok Osztály Török János
Név: 
Nagy Viktor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus