Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgatócsökkenő sorrend Típus
Balanced steady state mérési eljárás megvalósítása 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso KFt Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Dr. Vértesi Róbert MTA Wigner FK Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Integrálható modellek nem-egyensúlyi dinamikája Pozsgai Balázs Elméleti Fizikai Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kvantum pöttyök vizsgálata mágneses térben véges hőmérsékleten - Investigation of quantum dots in a magnetic field at finite temperature Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Magnetic and chemical correlations in itinerant magnets László Szunyogh Department of Theoretical Physics, BME
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Ultrarövid lézerimpulzusok által dielektrikumokban indukálható áram vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Komplex mágneses rendszerek vizsgálata nagyfrekvenciás elektronspin-rezonancia módszerrel Dr. Szirmai Péter Lausannei Szövetségi Műszaki Egyetem, Svájc (EPFL), Laboratory of Nanostructures and Novel Electronic Materials Simon Ferenc
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Bioszenzorikai vékonyrétegek nagyérzékenységű optikai vizsgálata Dr. Petrik Péter MTA EK MFA, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Dr. Beleznai Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kiégésmodellek fejlesztése üzemanyagciklus-szimulációkhoz neurális hálók segítségével Halász Máté Gergely Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Csonkolt Hilbert tér módszer a kvantummechanikában Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kisszögű neutronszórásvizsgáló készülék felbontásának hatása az illesztési paraméterekre Dr. Len Adél Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Monte Carlo szimuláció alkalmazása a belső sugárterhelés meghatározásában Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont Zagyvai Péter
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
INVERZ SZÓRÁS ELMÉLET FEJLESZTÉSE EFFEKTÍV KÖLCSÖNHATÁSOK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL Apagyi Barnabás Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Tárgyak geometriájának digitális leképezése tomográfiás és lézerszkennelt adatok segítségével Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium dr. Dóczi Rita
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Extrém terahertzes források dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Szimultán integrált boost besugárzási technika dozimetriai vizsgálata fej-nyak tumoros betegek esetén Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
3D-4D ultrahang képalkotás Dóczi Rita NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Másodrendű shim eljárás kidolgozása 3T preklinikai MRI készülékre Légrády Dávid Nukleáris Technika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Interaktív számítógépes szimuláció alapvető kvantumoptikai jelenségekhez dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Az APROS kód validálása az EREC kísérleti berendezésen végzett méréssel Csige András BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szemcsés anyagok dinamikája. Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
FÁZISKONTRASZT MR ANGIOGRÁFIA MEGVALÓSÍTÁSA 3T PREKLINIKAI MRI KÉSZÜLÉKE Dr. Babos Magor Mediso KFt Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Ritka földfém szennyező ionok hatása a cink szilikát kristályszerkezetére Dr. Dudás Zoltán Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Az emberi szemben fellépő fényszórás vizsgálatára alkalmas kvantitatív és objektív mérőkészülék fejlesztése dr. Erdei Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Non-equilibrium dynamics of integrable models Pozsgai Balázs Elméleti Fizikai Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Polarizációtartó ultragyors szállézer fejlesztése a közeli infravörös tartományban Cserteg András Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft. dr. Barócsi Attila
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Femtoszekundumos lézerimpulzusok kölcsönhatása klaszterekkel. Földes István MTA Wigner FKK Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Elfutó elektronok dinamikájának szimulációja Dr. Pokol Gergő BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Pálcaköteg kísérleti modell tervezése PIV mérésekhez Dr. Yamaji Bogdán Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Függvényillesztési tartomány vizsgálata hatáskeresztmetszet-parametrizálási eljárások során Halász Máté Gergely Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Szimplektikus fermion modell vizsgálata Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nyalábformáló rendszer optimalizálása alacsony dimenziós hideg neutron forrásokhoz Dr. Markó Márton Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szemcsés anyagok vizsgálata digitális képfeldolgozással Börzsönyi Tamás KFKI, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Török János
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nyomdetektoros mérőlabor akkreditációhoz mérési adatfeldolgozó program tervezése és kódolása Hülber Erik Radosys Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Kvantum rendszerek dinamikája dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantumoptikai alapjelenségek vizsgálata dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Tárgyak digitális geometriájának átvitele Monte-Carlo szimulációs környezetbe dr. Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium dr. Dóczi Rita
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Sugárterápiás méréstechnika eszközeiSugárterápiás méréstechnika eszközei Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvarckristály mikromérleg rendszer fejlesztése folyadékcellához Dr. Pukáncsik Mária BME TTK Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kivetítő rendszerű gépjármű-kijelző kutatás-fejlesztése Dr. Koppa Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Alapvető kvantumbiológiai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Kulcsszétosztás kvantumoptikai megvalósítása Papp Zsolt Fizikai Int., Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
NEM-KARTEZIÁNUS MRI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK REKONSTRUKCIÓJA Dr. Sinkó József Mediso KFt Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Repülési idő neutron spektrométer neutronoptikai tervezése az Európai Spallációs Neutronforráshoz Dr. Markó Márton Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Megmaradó töltések és kontinuitási egyenletek integrálható modellekben Pozsgai Balázs Elméleti Fizikai Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nemlineáris hullámterjedés szimulációja polarizációtartó optikai szálakban Cserteg András Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft. dr. Barócsi Attila
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Nanomechanikai tulajdonságok meghatározása atomerő mikroszkópiával dr. Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Mágneses kölcsönhatások számítása kis atomfürtökön Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Erősen ötvözött acélok mágneses tulajdonságainak változása hosszú használat során Dr.Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
A neutronfluxus energia-eloszlásának kísérleti meghatározása a Budapesti Kutatóreaktor 2 sz. radiális csatornájánál Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium Dóczi Rita
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Topológikus szigetelők alacsony dimenzióban Virosztek Attila Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Investigations of the symplectic fermion model Gábor Takács Department of Theoretical Physics
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Elfutó elektronok dinamikájának szimulációja Dr. Pokol Gergő BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Kavicsok méreteloszlásának változása kollektív kopás során Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Funkcionális konnektivitás mátrixok generálása Generative Adversarial Network modellek segítségével Dr. Légrády Dávid BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Kvantum mechanikai rendszerek a fázistéren dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nagyfrekvenciás elektromos jelek feldolgozása és kategorizálása MATLAB-bal dr. Sólyom András Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Speciális célú rádiófrekvenciás gerjesztő pulzusok tervezése MR képalkotáshoz Légrády Dávid Nukleáris Technika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Atomok elektronszerkezetének vizsgálata kvantum Monte Carlo módszerrel - Analysis of the electronic structure of atoms by quantum Monte Carlo methods Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Egésztest besugárzási technikák Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Egy- és kétrétegű klasszikus kétdimenziós Wigner kristály szimulációja - SImulation of single and double layer classical two-dimensional Wigner crystals Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Lézeres fotolumineszcencia és optikailag detektált mágneses rezonancia mérések fejlesztése Simon Ferenc Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantum soktest-rendszerek dinamikájának szemiklasszikus leírása Kormos Márton Fizika Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
A munkahelyi sugárterhelések meghatározásának áttekintése Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont Zagyvai Péter
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
SPECIÁLIS CÉLÚ RÁDIÓFREKVENCIÁS GERJESZTŐ PULZUSOK TERVEZÉSE MR KÉPALKOTÁSHOZ Dr. Sinkó József Mediso KFt Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata a hexaklór-etán folyadék és plasztikus kristály fázisában a teljes diffrakciós szórási kép modellezése alapján Temleitner László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nagy hatótávolságú lidar berendezések működése, paramétereinek összehasonlítása Dr. Richter Péter Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Kvázi-stacionárius állapotok intenzív elektromágneses térben Kis Dániel Péter BME TTK NTI Atomenergetika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Az időbeli rendezetlenség vizsgálata agyhálózati modellekben dr. Ódor Géza MFA MÛSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET dr. Varga Imre
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Hullámszám-térbeli összefonódás egzotikus rendszerekben Dóra Balázs Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék/BME
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatok 2D elektronrendszereken Nemes-Incze Péter MTA - Energiatudományi Kutatóközpont, Topológia Nanoszerkezetekben Lendület csoport Csonka Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Femtoszekundumos roncsolási küszöb vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr.Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Az ultrahang készülékek minőségellenőrzése Dóczi Rita NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Monte-Carlo szabadúthossz-szóráscsökkentési eljárás fejlesztése neutrondiffúziós folyamatokhoz Légrády Dávid Nukleáris Technika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Plazmahullámok és transzportfolyamatok kölcsönhatása mágneses összetartású fúziós plazmákban Dr. Pokol Gergő BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Termohidraulikai csatolás megvalósítása Monte-Carlo alapú reaktordinamikai kódhoz Dr. Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Dr. Vértesi Róbert MTA Wigner FK Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Optikai gépjármű-kijelző (Head-Up Display) kutatás-fejlesztése dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nyomdetektoros mérőlabor akkreditációhoz mérési adatfeldolgozó program fejlesztése Hülber Tímea Radosys Kft. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kristályosodást mutató kétdimenziós rendszerek szimulációja mágneses térben - Simulation of crystallization in two-dimensional systems at finite temperature Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Különböző besugárzási technikák dozimetriai vizsgálata teljes központi idegrendszeri (CNS) tumorok esetén Dr. Pesznyak Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Ferrit anyagok mágneses tulajdonságainak karakterizálása mágneses rezonancia módszerrel Simon Ferenc Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Fluoreszcens festékek felületanalitikai minősítése Homokiné dr. Krafcsik Olga Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Szemcsés rendszerek kifolyása tartályból Dr. Bibó András BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata molekuláris kristályokban a teljes diffrakciós szórási kép mérése és számítógépes szimulációk alapján Temleitner László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
A belső sugárterhelés meghatározási bizonytalanságának vizsgálata Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont Zagyvai Péter
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
A HE-FUS3 berendezés modellezése az APROS kódban Csige András BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
A szinkronizációs fázisátalakulás vizsgálata hálózati modellekben dr. Ódor Géza MFA MÛSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET dr. Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2D anyagok heterostruktúráinak előállítása argon atmoszférában Nemes-Incze Péter MTA - Energiatudományi Kutatóközpont, Topológia Nanoszerkezetekben Lendület csoport Csonka Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Anyagok extrém terahertzes térben dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Tervminőségi indexek kiszámítására és dózis-térfogat hisztogram automatizált elemzésére alkalmas szoftver fejlesztése Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Ultrahang képalkotó eljárások modellezése a FIELD-II program segítségével Dóczi Rita NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Mágneses kölcsönhatások számítása kis atomfürtökön Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szociális hálózatok modellezése Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantumos összefonódottság vizsgálata a folytonos változójú kvantumos információ-feldolgozásban dr. Kis Zsolt Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztál dr. Varga Imre
Név: 
Ecsenyi Szilárd
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Disszipáció Hamilton-Lagrange keretben Márkus Ferenc Fizika Tanszék
Név: 
Szegleti András
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Miért detektálhatók a gravitációs hullámok lézer-interferométerrel? Bokor Nándor Fizika Intézet, Fizika Tanszék Bokor Nándor
Név: 
Horváth Anna
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantumszámítógép programozása Pályi András Fizikai Intézet
Név: 
Budai Ákos
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nem reális pályák a klasszikus mechanikában Gombkötő Balázs Fizika tanszék
Név: 
Gyulai László
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nanooptikai térnövekmény kísérleti meghatározása Dombi Péter MTA Wigner FK Papp Zsolt
Név: 
Bánhegyi Balázs
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Development of flow cells for malaria diagnosis Kézsmárki István Fizikai Intézet/Fizika Tanszék/MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópiai Labor
Név: 
Erica Balbino Schuller
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Maláriapigment kristályok mágneses szeparációja Kézsmárki István Fizikai Intézet/Fizika Tanszék/MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópiai Labor
Név: 
Mucza Szilvia
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Mágneses skyrmion fázis kísérleti vizsgálata Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Balogh László
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Investigation of the resistive switching phenomenon in Nb2O5 point-contact devices Halbritter András BME Fizika Tanszék
Név: 
Török Tímea Nóra
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Switching dynamics of nanometer scale Nb2O5 memristor junctions Halbritter András BME Fizika Tanszék
Név: 
Molnár Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Atomi méretű memóriák kísérleti vizsgálata Dr. Halbritter András Ernő Fizika Tanszék
Név: 
Balogh Nóra
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Átmenetifém-oxid memrisztorok kísérleti vizsgálata pont-kontaktus technikával Halbritter András BME Fizika Tanszék
Név: 
Sinkó Csaba
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szociális internetes portálok dinamikája Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Tamás Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Algoritmus és kód kidolgozása 3D röntgen-spektrométer pozícionálási vezérléséhez Dr. Szalóki Imre Nukleáris Technikai Intézet/Atomenergetika Tanszék
Név: 
Orosz Róbert
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Mágneses kölcsönhatások egyszerű modellje háromszög alakú atomfürtön Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Györgypál Zsolt
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
A víz halmazállapot változásának megfigyelése és leírása Härtlein Károly Fizikai Intézet
Név: 
Hadobás János
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Development of a noise measurement system Dr. Halbritter András Ernő BME Fizika Tanszék
Név: 
Krisztián Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Csökkentett skálázódású Hartree–Fock, Kohn–Sham és a multikonfigurációs SCF módszerek Dr. Kállay Mihály Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, BME VBK Dr. Udvardi László
Név: 
Csóka József
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Semiclassical description of the dynamics of quantum many-body systems Márton Kormos Physics Institute / Department of Theoretical Physics
Név: 
Vörös Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kvantum soktest-rendszerek dinamikájának szemiklasszikus leírása Kormos Márton Fizika Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Vörös Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus