Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulenscsökkenő sorrend Hallgató Típus Félév
Lézeres fotolumineszcencia és optikailag detektált mágneses rezonancia mérések fejlesztése Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Bojtor András
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Integrálható modellek nem-egyensúlyi dinamikája Pozsgai Balázs Elméleti Fizikai Tanszék
Név: 
Pristyák Levente
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Nem reális pályák a klasszikus mechanikában Gombkötő Balázs Fizika tanszék
Név: 
Gyulai László
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Kvantum pöttyök vizsgálata mágneses térben véges hőmérsékleten - Investigation of quantum dots in a magnetic field at finite temperature Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Investigation of the resistive switching phenomenon in Nb2O5 point-contact devices Halbritter András BME Fizika Tanszék
Név: 
Török Tímea Nóra
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2017/18/2.
Magnetic and chemical correlations in itinerant magnets László Szunyogh Department of Theoretical Physics, BME
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Mágneses skyrmion fázis kísérleti vizsgálata Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Balogh László
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Csonkolt Hilbert tér módszer a kvantummechanikában Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Szász-Schagrin Dávid
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Kulcsszétosztás kvantumoptikai megvalósítása Papp Zsolt Fizikai Int., Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
INVERZ SZÓRÁS ELMÉLET FEJLESZTÉSE EFFEKTÍV KÖLCSÖNHATÁSOK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL Apagyi Barnabás Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Algoritmus és kód kidolgozása 3D röntgen-spektrométer pozícionálási vezérléséhez Dr. Szalóki Imre Nukleáris Technikai Intézet/Atomenergetika Tanszék
Név: 
Orosz Róbert
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Szimultán integrált boost besugárzási technika dozimetriai vizsgálata fej-nyak tumoros betegek esetén Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Német Brigitta Tímea
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Szintaktikus fémhabok mechanikai vizsgálata Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Vermes Péter
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Development of flow cells for malaria diagnosis Kézsmárki István Fizikai Intézet/Fizika Tanszék/MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópiai Labor
Név: 
Erica Balbino Schuller
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
3D-4D ultrahang képalkotás Dóczi Rita NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Spin-pálya kölcsönhatás két dimenziós nanoszerkezetekben Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
Név: 
Kocsis Mátyás
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Interaktív számítógépes szimuláció alapvető kvantumoptikai jelenségekhez dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Ertl András
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Monte-Carlo szabadúthossz-szóráscsökkentési eljárás fejlesztése neutrondiffúziós folyamatokhoz Légrády Dávid Nukleáris Technika Tanszék
Név: 
Tóth Boglárka
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Az APROS kód validálása az EREC kísérleti berendezésen végzett méréssel Csige András BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Kavicsok méreteloszlásának változása kollektív kopás során Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Ferrit anyagok mágneses tulajdonságainak karakterizálása mágneses rezonancia módszerrel Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Gyüre-Garami Anett
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Non-equilibrium dynamics of integrable models Pozsgai Balázs Elméleti Fizikai Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Elfutó elektronok dinamikájának szimulációja Dr. Pokol Gergő BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Szubkritikus rendszerek magasabb módusainak számítása Dr. Szieberth Máté Nukleáris Technika Tanszék
Név: 
Aranyosy Ádám
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Switching dynamics of nanometer scale Nb2O5 memristor junctions Halbritter András BME Fizika Tanszék
Név: 
Molnár Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2017/18/2.
Mágneses kölcsönhatások egyszerű modellje háromszög alakú atomfürtön Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Györgypál Zsolt
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Pálcaköteg kísérleti modell tervezése PIV mérésekhez Dr. Yamaji Bogdán Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Szimplektikus fermion modell vizsgálata Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Kvantumoptikai alapjelenségek vizsgálata dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Maróti Gábor
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Kvantum rendszerek dinamikája dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
A víz halmazállapot változásának megfigyelése és leírása Härtlein Károly Fizikai Intézet
Név: 
Hadobás János
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Nagy hatótávolságú lidar berendezések működése, paramétereinek összehasonlítása Dr. Richter Péter Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Bene Lőrinc Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Sugárterápiás méréstechnika eszközeiSugárterápiás méréstechnika eszközei Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Uncertainty analyses in nuclear fuel cycle simulations Szieberth Máté Nukleáris Technika Tanszék
Név: 
Attia Mohamed
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Garai Zoltán
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Kvarckristály mikromérleg rendszer fejlesztése folyadékcellához Dr. Pukáncsik Mária BME TTK Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Van der Waals heteroszerkezetek vizsgálata nyomás alatt Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
Név: 
Márffy Albin
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2017/18/2.
Alapvető kvantumbiológiai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Semiclassical description of the dynamics of quantum many-body systems Márton Kormos Physics Institute / Department of Theoretical Physics
Név: 
Vörös Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Szociális internetes portálok dinamikája Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Tamás Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Megmaradó töltések és kontinuitási egyenletek integrálható modellekben Pozsgai Balázs Elméleti Fizikai Tanszék
Név: 
Borsi Márton
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Nanomechanikai tulajdonságok meghatározása atomerő mikroszkópiával dr. Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Kvantum soktest-rendszerek dinamikájának szemiklasszikus leírása Kormos Márton Fizika Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Vörös Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Atomi méretű memóriák kísérleti vizsgálata Dr. Halbritter András Ernő Fizika Tanszék
Név: 
Balogh Nóra
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Mágneses kölcsönhatások számítása kis atomfürtökön Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Magyar Zoltán
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Erősen ötvözött acélok mágneses tulajdonságainak változása hosszú használat során Dr.Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Filep Zsolt
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Ferromágneshez csatolt mesterséges atomok vizsgálata Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
Név: 
Sütő Máté
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Investigations of the symplectic fermion model Gábor Takács Department of Theoretical Physics
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Elfutó elektronok dinamikájának szimulációja Dr. Pokol Gergő BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Nagyfrekvenciás elektromos jelek feldolgozása és kategorizálása MATLAB-bal dr. Sólyom András Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Török Gergő
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Kvantum mechanikai rendszerek a fázistéren dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Development of a noise measurement system Dr. Halbritter András Ernő BME Fizika Tanszék
Név: 
Krisztián Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Egésztest besugárzási technikák Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Atomok elektronszerkezetének vizsgálata kvantum Monte Carlo módszerrel - Analysis of the electronic structure of atoms by quantum Monte Carlo methods Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Funkcionális konnektivitás mátrixok generálása Generative Adversarial Network modellek segítségével Dr. Légrády Dávid BME NTI
Név: 
Hajdu István
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Egy- és kétrétegű klasszikus kétdimenziós Wigner kristály szimulációja - SImulation of single and double layer classical two-dimensional Wigner crystals Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Spin fizika 2Ds heterstruktúrákban Makk Péter BME Fizika Tanszék
Név: 
Szentpéteri Bálint
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Kivetítő rendszerű gépjármű-kijelző kutatás-fejlesztése Dr. Koppa Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Kvantum soktest-rendszerek dinamikájának szemiklasszikus leírása Kormos Márton Fizika Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Szociális hálózatok modellezése Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Nagy Róbert
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Kvázi-stacionárius állapotok intenzív elektromágneses térben Kis Dániel Péter BME TTK NTI Atomenergetika Tanszék
Név: 
Szilvási Réka
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Hullámszám-térbeli összefonódás egzotikus rendszerekben Dóra Balázs Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék/BME
Név: 
Pataki Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
A xenonlengés reaktorteljesítményre gyakorolt térbeli és időbeli hatásának, illetve csillapítási lehetőségeinek vizsgálata Dr. Kis Dániel Péter NTI Atomenergetika Tanszék
Név: 
Tóth Zsófia
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Átmenetifém-oxid memrisztorok kísérleti vizsgálata pont-kontaktus technikával Halbritter András BME Fizika Tanszék
Név: 
Sinkó Csaba
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Disszipáció Hamilton-Lagrange keretben Márkus Ferenc Fizika Tanszék
Név: 
Szegleti András
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr.Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Ágostházy Orsolya
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2017/18/2.
Az ultrahang készülékek minőségellenőrzése Dóczi Rita NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Szupravezető kötött állapotok vizsgálata nanopálcákban Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
Név: 
Kürtössy Olivér
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Kiégésmodellek fejlesztése üzemanyagciklus-szimulációkhoz neurális hálók segítségével Halász Máté Gergely Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Plazmahullámok és transzportfolyamatok kölcsönhatása mágneses összetartású fúziós plazmákban Dr. Pokol Gergő BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Optikai gépjármű-kijelző (Head-Up Display) kutatás-fejlesztése dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Zajmérések elektrokémiai fémesedésen alapuló memrisztorkontaktusokon Balogh Zoltán BME Fizika Tanszék
Név: 
Madarász Fanni
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Különböző besugárzási technikák dozimetriai vizsgálata teljes központi idegrendszeri (CNS) tumorok esetén Dr. Pesznyak Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Juhász Nóra
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Kristályosodást mutató kétdimenziós rendszerek szimulációja mágneses térben - Simulation of crystallization in two-dimensional systems at finite temperature Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Termohidraulikai csatolás megvalósítása Monte-Carlo alapú reaktordinamikai kódhoz Dr. Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Kvantum effektusok hBN/grafén heteroszerkezetekben Makk Péter BME Fizika Tanszék
Név: 
Kedves Máté
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Fluoreszcens festékek felületanalitikai minősítése Homokiné dr. Krafcsik Olga Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Szemcsés anyagok dinamikája. Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Pongó Tivadar
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
A HE-FUS3 berendezés modellezése az APROS kódban Csige András BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Kvantumszámítógép programozása Pályi András Fizikai Intézet
Név: 
Budai Ákos
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Az emberi szemben fellépő fényszórás vizsgálatára alkalmas kvantitatív és objektív mérőkészülék fejlesztése dr. Erdei Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Holló Csaba Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Tervminőségi indexek kiszámítására és dózis-térfogat hisztogram automatizált elemzésére alkalmas szoftver fejlesztése Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Huttman Balázs
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Elektrosztatikus rácsgáz modell szimulációja Udvardi László Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Sári Péter
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Maláriapigment kristályok mágneses szeparációja Kézsmárki István Fizikai Intézet/Fizika Tanszék/MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópiai Labor
Név: 
Mucza Szilvia
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Ultrahang képalkotó eljárások modellezése a FIELD-II program segítségével Dóczi Rita NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Topológikusan védett degenerációk egyszerű spin rendszerekben Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
Név: 
Frank György
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Függvényillesztési tartomány vizsgálata hatáskeresztmetszet-parametrizálási eljárások során Halász Máté Gergely Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Mágneses kölcsönhatások számítása kis atomfürtökön Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Az időfüggő diffúzióegyenlet megoldására szolgáló végeselem-módszeren alapuló program fejlesztése és APROS rendszerkódhoz csatolása Dr. Kis Dániel Péter NTI Atomenergetika Tanszék Babcsány Boglárka
Név: 
Hajas Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Miért detektálhatók a gravitációs hullámok lézer-interferométerrel? Bokor Nándor Fizika Intézet, Fizika Tanszék Bokor Nándor
Név: 
Horváth Anna
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatok 2D elektronrendszereken Nemes-Incze Péter MTA - Energiatudományi Kutatóközpont, Topológia Nanoszerkezetekben Lendület csoport Csonka Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
2D anyagok heterostruktúráinak előállítása argon atmoszférában Nemes-Incze Péter MTA - Energiatudományi Kutatóközpont, Topológia Nanoszerkezetekben Lendület csoport Csonka Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Effect of bi- and trivalent doping ions, on the sol-gel derived zinc silicate structural properties Dudás Zoltán Wigner Research Centre for Physics Czifrus Szabolcs
Név: 
Quang Thien Tran
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
A neutronfluxus energia-eloszlásának kísérleti meghatározása a Budapesti Kutatóreaktor 2 sz. radiális csatornájánál Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium Dóczi Rita
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Polarizációtartó ultragyors szállézer fejlesztése a közeli infravörös tartományban Cserteg András Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft. dr. Barócsi Attila
Név: 
Egri Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Nemlineáris hullámterjedés szimulációja polarizációtartó optikai szálakban Cserteg András Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft. dr. Barócsi Attila
Név: 
Kovács Martin
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Bioszenzorikai vékonyrétegek nagyérzékenységű optikai vizsgálata Dr. Petrik Péter MTA EK MFA, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Dr. Beleznai Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Tárgyak geometriájának digitális leképezése tomográfiás és lézerszkennelt adatok segítségével Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium dr. Dóczi Rita
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Tárgyak digitális geometriájának átvitele Monte-Carlo szimulációs környezetbe dr. Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium dr. Dóczi Rita
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Az SCWTR reaktorkoncepció vizsgálata csatolt reaktorfizika-termohidraulikai számításokkal Dr. Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. Fehér Sándor
Név: 
Ványi András Szabolcs
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
Név: 
Szabó Sebestyén
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Csatornaszám-csökkentés implementálása és vizsgálata párhuzamos MR képalkotáshoz Dr. Sinkó József Mediso KFt Dr. Légrády Dávid
Név: 
Homolya István
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
SPECT vizsgálatokhoz használt szcintillációs detektor válaszának modellezése Dr. Zagyvai Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont Környezetfizikai Laboratórium Dr. Légrády Dávid
Név: 
Ecsenyi Szilárd
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Tipikus MRI képalkotási artefaktumok vizsgálata konvolúciós módszerekkel Dr Deák-Meszlényi Regina MTA TTK Agyi Képalkotó Központ Dr. Légrády Dávid
Név: 
Siroki Anna
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Nyomdetektoros mérőlabor akkreditációhoz mérési adatfeldolgozó program tervezése és kódolása Hülber Erik Radosys Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Fourier-térbeli szeleten belüli Parallel Imaging rekonstrukció vizsgálata Kettinger Ádám Ottó MTA TTK Agyi Képalkotó Központ Dr. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Nukeleáris nyomdetektorok öregedési vizsgálata és Monte Carlo szimulációja Hülber Erik Radosys Kft. Dr. Légrády Dávid
Név: 
Gyökös Réka
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Irányított átlapolás vizsgálata egyszerre többszeletes MR képalkotás rekonstrukciójában Kettinger Ádám Ottó MTA TTK Agyi Képalkotó Központ Dr. Légrády Dávid
Név: 
Schmidt Beáta
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Ultrarövid lézerimpulzusok által dielektrikumokban indukálható áram vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Extrém terahertzes források dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Femtoszekundumos roncsolási küszöb vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Anyagok extrém terahertzes térben dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Dr. Vértesi Róbert MTA Wigner FK Dr. Pokol Gergő
Név: 
Frajna Eszter
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Kisszögű neutronszórásvizsgáló készülék felbontásának hatása az illesztési paraméterekre Dr. Len Adél Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Ritka földfém szennyező ionok hatása a cink szilikát kristályszerkezetére Dr. Dudás Zoltán Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Nyalábformáló rendszer optimalizálása alacsony dimenziós hideg neutron forrásokhoz Dr. Markó Márton Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Jetek szerkezetének vizsgálata a Monte Carlo módszerek segítségével a CERN LHC energiáin Dr. Vértesi Róbert MTA Wigner FK Dr. Pokol Gergő
Név: 
Kovács Miklós
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Repülési idő neutron spektrométer neutronoptikai tervezése az Európai Spallációs Neutronforráshoz Dr. Markó Márton Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Dr. Vértesi Róbert MTA Wigner FK Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Csökkentett skálázódású Hartree–Fock, Kohn–Sham és a multikonfigurációs SCF módszerek Dr. Kállay Mihály Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, BME VBK Dr. Udvardi László
Név: 
Csóka József
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Kvantumos összefonódottság vizsgálata a folytonos változójú kvantumos információ-feldolgozásban dr. Kis Zsolt Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztál dr. Varga Imre
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Az időbeli rendezetlenség vizsgálata agyhálózati modellekben dr. Ódor Géza MFA MÛSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET dr. Varga Imre
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
A szinkronizációs fázisátalakulás vizsgálata hálózati modellekben dr. Ódor Géza MFA MÛSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET dr. Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
A légköri kihullás mérések kalibrációs eljárásainak vizsgálata Dr. Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont Sugárvédelmi Laboratórium Dr. Zagyvai Péter
Név: 
Határ Álmos
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Gamma-spektrometriai detektorok kalibrációja megnövekedett sugárzási környezetben, a számlálási hatásfok optimálása a külső hatások árnyékolásának figyelembevételével Dr. Völgyesi Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont Sugárbiztonsági Laboratórium Dr. Zagyvai Péter
Név: 
Šafár Alexander
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Investigation of disorder effects in network models Géza Ódor RESEARCH INSTITUTE FOR TECHNICAL PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE Imre Varga
Név: 
Beatriz de Simoni
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Nyomdetektoros mérőlabor akkreditációhoz mérési adatfeldolgozó program fejlesztése Hülber Tímea Radosys Kft. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Nanooptikai térnövekmény időfelbontott kísérleti meghatározása Dombi Péter MTA Wigner FK Papp Zsolt
Név: 
Bánhegyi Balázs
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Femtoszekundumos lézerimpulzusok kölcsönhatása klaszterekkel. Földes István MTA Wigner FKK Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata a hexaklór-etán folyadék és plasztikus kristály fázisában a teljes diffrakciós szórási kép modellezése alapján Temleitner László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata molekuláris kristályokban a teljes diffrakciós szórási kép mérése és számítógépes szimulációk alapján Temleitner László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Komplex mágneses rendszerek vizsgálata nagyfrekvenciás elektronspin-rezonancia módszerrel Dr. Szirmai Péter Lausannei Szövetségi Műszaki Egyetem, Svájc (EPFL), Laboratory of Nanostructures and Novel Electronic Materials Simon Ferenc
Név: 
Sági Olivér
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Zajos kvantumszámítógépek programozása Mosonyi Milán BME Matematika Intézet, Analízis Tanszék Szunyogh László
Név: 
Kolarovszki Zoltán Mihály
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Szemcsés anyagok vizsgálata digitális képfeldolgozással Börzsönyi Tamás KFKI, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Török János
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Szemcsés rendszerek kifolyása tartályból Dr. Bibó András BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
A munkahelyi sugárterhelések meghatározásának áttekintése 1. Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont Zagyvai Péter
Név: 
Kis Attila Soma
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
A belső sugárterhelés meghatározási bizonytalanságának vizsgálata Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont Zagyvai Péter
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
A munkahelyi sugárterhelések meghatározásának áttekintése 2. Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont Zagyvai Péter
Név: 
Varga Erik
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Monte Carlo szimuláció alkalmazása a belső sugárterhelés meghatározásában Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont Zagyvai Péter
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.