Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE115303 Optikai spektroszkópia korrelált elektron rendszereken
BMETE115304 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
BMETE119300 Új kísérletek a nanofizikában
BMETE119305 Numerikus módszerek a soktestprobléma témaköréből
BMETE11AF16 Grafikus programozás és mérésvezérlés LabVIEW környezetben
BMETE11AF26 Kísérleti fizika gyakorlat 1
BMETE11AF27 Bevezető laboratórium
BMETE11AF28 Fizika laboratórium 1
BMETE11AF29 Fizika laboratórium 2
BMETE11AF30 Méréstechnika
BMETE11AF32 Haladó fizika laboratórium 1
BMETE11AF33 Haladó fizika laboratórium 2
BMETE11AF34 Elméleti szilárdtestfizika
BMETE11AF35 Csoportelmélet fizikusoknak
BMETE11AF36 Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása
BMETE11AF37 Számítógépes mérésvezérlés
BMETE11AF38 Számítógépes mérésvezérlés
BMETE11AF39 Számítógépes mérésvezérlési projektmunka LabVIEW környezetben
BMETE11AF40 Csoportelmélet fizikusoknak
BMETE11AF41 Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása
BMETE11AX01 Fizika 1
BMETE11AX01-v0 Fizika 1
BMETE11AX02 Fizika 2
BMETE11AX02-v0 Fizika 2
BMETE11AX03 Fizika 1i
BMETE11AX03-v0 Fizika 1i
BMETE11AX04 Fizika 2i
BMETE11AX04-v0 Fizika 2i
BMETE11AX13 Építőmérnöki fizika
BMETE11AX14 Nobel-díjas fizika a mindennapi életünkben
BMETE11AX15 Nobel-díjas fizika a mindennapi életünkben – laboratóriumi gyakorlat
BMETE11AX21 Fizika 1
BMETE11AX22 Fizika 2
BMETE11AX23 Fizika 1i
BMETE11AX24 Fizika 2i
BMETE11AX38 Szemléletes relativitáselmélet
BMETE11AX39 Görbült téridő
BMETE11BG16 A fizika kultúrtörténete kísérletekkel
BMETE11MF01 Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása
BMETE11MF02 Fizika laboratórium KF
BMETE11MF03 Szeminárium KF1
BMETE11MF04 Szeminárium KF2
BMETE11MF05 Szeminárium KF3
BMETE11MF06 Szeminárium KF4
BMETE11MF07 Önálló laboratórium KF1
BMETE11MF08 Önálló laboratórium KF2
BMETE11MF09 Szakmai gyakorlat KF
BMETE11MF10 Diplomamunka KF
BMETE11MF11 Bevezetés a szupravezetők elméletébe
BMETE11MF12 Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban

Oldalak