Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címenövekvő sorrend
BMETE47MC40 Idegrendszeri modellezés
BMETE47D132 Humán kognició vizsgálata agyi hálózatelemzéssel
BMETE15MF52 Hullámcsomag dinamikai módszerek a fizikában
BMETE11AP60 Hőtan és statisztikus fizika
BMETE91MM23 Hopf-algebrák
BMETE919204 Homologikus algebra
BMETE91MM06 Homologikus algebra
BMETE11MF19 Holográfia és alkalmazások
BMETE92AM34 Hilbert-tér modellek a természettudományokban
BMETE93MM23 Hidrodinamika és megmaradási elvek
BMETE80SA14 Hatósági szabályozás rendszere
BMETE95AM44 Hatékony adatelemzés kdb+ alapokon
BMETE95MM10 Határeloszlás- és nagy eltérés tételek
BMETE92AK33 Harmonikus analízis elemei
BMETEAOMsMHARM-00 Harmonikus analízis
BMETE91AM28 Hálózatok és a WWW matematikája
BMETE919211 Halmazelméleti problémák az analízisben és az algebrában
BMETE91AM60 Halmazelmélet és matematikai logika
BMETE91AM40 Halmazelmélet
BMETE91AM07 Halmazelmélet
BMETE47D136 Haladó R programozás: Adatelemzés
BMETE47MC44 Haladó R programozás: Adatelemzés
BMETE12AF45 Haladó problémamegoldó szeminárium 2
BMETE11AF49 Haladó problémamegoldó szeminárium 1
BMETE92MM45 Haladó mátrixanalízis szeminárium
BMETE927203 Haladó mátrixanalízis mérnököknek
BMETE91MM05 Haladó lineáris algebra
BMETE15MF57 Haladó kvantumtérelmélet
BMETE15MF71 Haladó kvantumtérelmélet
BMETE15MF57 Haladó kvantumtérelmélet
BMETE13MF01 Haladó kvantummechanika
BMETE91MM20 Haladó gépi tanulás
BMETE95MM47 Haladó fraktálgeometria 1
BMETE12AF21 Haladó fizika laboratórium 3
BMETE11AF33 Haladó fizika laboratórium 2
BMETE11AF32 Haladó fizika laboratórium 1
BMETE929316 Haladó feladatmegoldó szeminárium
BMETE95MM12 Haladó dinamikai rendszerek
BMETESZMsMHAST-00 Haladó alkalmazott statisztika
BMETE91AM34 Haladó algoritmusok
BMETE91MM04 Gyűrűk és csoportok reprezentációelmélete
BMETE47MC12 Gyermeknyelv
BMETE11AF16 Grafikus programozás és mérésvezérlés LabVIEW környezetben
BMETE11AX39 Görbült téridő
BMETE94AX11 Görbék, felületek és transzformációk geometriája mérnököknek
BMETE93MM00 (2022.07.15-ig) Globális optimalizálás
BMETE93MM00 Globális optimalizálás
BMETE937306 Globális optimalizálás
BMETE95AM38 Gépi tanulás sztochasztikus folyamatokra
BMETE94AM23 Geometriai adatfeldolgozás

Oldalak