Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címenövekvő sorrend
BMETE15AF28 Kvantummechanika gyakorlat 1
BMETE15AF36 Kvantummechanika 2
BMETE15AF27 Kvantummechanika 1
BMETE15AF49 Kvantummechanika 1
BMETE11MF42 Kvantuminformatika
BMETE155311 Kvantumgázok
BMETE12MF16 Kvantumelektronika
BMETE92MM35 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium 3
BMETE92MM34 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium 2
BMETE92MM31 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium
BMETE91MM15 Kvantum-algoritmusok
BMETE92AK28 Kvantum valószínűségszámítás és kvantum logika
BMETE92AX29 Kvantum valószínűségszámítás és kvantum logika
BMETE15MF40 Kvantum Monte Carlo módszerek
BMETE92MM29 Kvantum Információelmélet
BMETE947210 Kvantum csatornák
BMETE15AF47 Kvantitatív pénzügy
BMETE47MC20 Kutatószeminárium
BMETE47MN18 Kutatómunka
BMETE15MF21 Kristályos és amorf anyagok
BMETE80ME09 Korszerű nukleáris energiatermelés
BMETE80NE09 Korszerű nukleáris energiatermelés
BMETE11MF52 Korszerű félvezető eszközök
BMETE80SR53 Környezetvédelem
BMETE80AF29 Környezetvédelem
BMETE80AE07 Környezeti sugárvédelem
BMETE80AE07-v0 Környezeti sugárvédelem
BMETE94MM16 Konvex geometria M
BMETE94AM22 Konvex geometria
BMETE947206 Konvex geometria
BMETE93MM27 Konvex Analízis
BMETE94AX13 Konstruktív geometria
BMETE925310 Konstruktív függvénytan és approximációelmélet
BMETE15MF38 Komplex hálózatok
BMETE15MF76 Komplex hálózatok
BMETE92AM44 Komplex függvénytani módszerek
BMETE91AX55 Komplex függvénytan mérnököknek
BMETE91AX20 Komplex függvénytan alkalmazásokkal
BMETE947208 Komplex algebrai görbék feletti vektornyalábok
BMETE94MM07 Kompakt Lie-csoportok reprezentációelmélete
BMETE94MM10 Kompakt Lie-csoportok reprezentációelmélete
BMETE91MM01 Kommutatív algebra és algebrai geometria
BMETE955302 Kombinatorikus számelmélet
BMETE94MM02 Kombinatorikus és diszkrét geometria
BMETE15MF42 Kollokvium 2
BMETE15MF41 Kollokvium 1
BMETE47A010 Kollektív intelligencia – Kooperáció
BMETE11MF30 Kölcsönható spin-rendszerek valós anyagokban
BMETE47MC27 Kognitív pszichológia laboratóriumi gyakorlat
BMETE47MC04 Kognitív pszichológia fő ágai 2

Oldalak